Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü

İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Görevleri

İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı  Görevleri

Resmî-burslu olarak yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin istihdam ve tazminat durumları ile ilgili olarak;

 

a)  Üniversiteler,  kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde burslu öğrencilerin

     istihdamını sağlamaya yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

b)  Yurt dışındaki öğrenimini bitirip, mecburî hizmetine karşılık Bakanlığımızdan görev

     talebinde bulunan öğrencilerin yurt içi aylıklarının tahakkuk işlemlerini yapmak,

c)  Burslu öğrencilerden süresi içerisinde öğrenimlerini tamamlamayanlar, yasal süresi

     içinde görev talep etmeyenler, yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında

     tazminat takibatına geçmek ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

ç)  Para borçları karşılığında görev talep edenlerden mecburî hizmetlerini yerine

     getireceklerine dair senet almak, para borçlarının mecburî hizmete dönüştürülmesi ve

     atamalarının yapılması için ilgili kurumlarla yazışma yapmak,

d)  Borç öderken veya mecburî hizmetlerini yerine getirirken taahhütlerini ihlâl edenler

     hakkında kefilleriyle birlikte yasal takip başlatmak,

e)  Genel Müdürlüğün stratejik planı, icra planı, performans programı ve kalkınma

     planlarındaki hedefler doğrultusunda görev alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve

     hedeflere ulaşılmasını sağlamak,

f)  Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmak.

Milli Eğitim Bakanlığı 6. Kat C Blok Bakanlıklar / ANKARA - 312 413 16 25,18 70 ( Bursiyer Şubesi )

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.