Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü

Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı Görevleri

Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı Görevleri

 

a)  Ülkemizin hizmete ihtiyaç duyduğu alanları belirleyerek yurt dışına yükseköğrenim  

     görmek amacıyla gönderileceklerin sayısı, seçimi, eğitim alanları, gönderileceklerde

     aranacak nitelikler, yurt dışındaki öğrenim çalışmaları, kontenjan ve burs durumları ile

     ilgili işleri yürütmek ve koordinasyonu sağlamak,

b)  Sorumluluk alanlarına giren ülkelerdeki öğrencilerin öğrenim süreçlerini takip etmek,

     Bu kapsamda;

  •  Ülke, okul, alan ve ders değişiklikleri, staj, tez, alan çalışması ve konferanslara

            katılım, bir üst öğrenim ya da post-doktora, süre uzatımı, gerektiğinde hazırlık ve

            telafi öğrenimi vb. hususlara ilişkin izin iş ve işlemlerini yürütmek,

  •  Öğrencilerin tedavileri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

  •  Öğrencilerin resmî-burssuz ya da kısmi burslu statüye geçirilmesine ilişkin iş ve

     işlemleri yürütmek,

c)  Bursluluk kontenjanlarına yerleşen öğrencilerin askerlik işlemlerini takip etmek,

ç)  Kendi imkânlarıyla yurt dışında ön lisans, lisans ve/veya lisansüstü  düzeyinde öğrenim

     görenlerden iş ve işlemleri yurt dışı temsilciliklerimiz tarafından yürütülenlerle ilgili

     koordinasyonu sağlamak, ihtiyaç duyulması halinde özel öğrenciliğin tanınmasıyla ilgili

     belgeleri belirleyerek yurt dışı temsilciliklerine bildirmek, dünya genelinde öğrenim gören

     özel öğrencilerin yıllık istatistiklerini tutmak ve özel öğrencilerin burslu statüye geçiş

     tekliflerini değerlendirmek,

d)  Yurt Dışında Öğrenim Gören öğrencilerin aylık burs, okul ve diğer münferit ödemelerini gerçekleştirmek,

e)  Genel Müdürlüğün stratejik planı, icra planı, performans programı ve kalkınma

     planlarındaki hedefler doğrultusunda görev alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve

     hedeflere ulaşılmasını sağlamak, 

f)  Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Milli Eğitim Bakanlığı 6. Kat C Blok Bakanlıklar / ANKARA - 312 413 16 25,18 70 ( Bursiyer Şubesi )

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.