Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü

Yükseköğretim Daire Başkanlığı Görevleri

Yükseköğretim Daire Başkanlığı Görevleri

 

a)  Yükseköğretim politikasının, strateji ve amaçlarının belirlenmesi, geliştirilmesi ve

      etkili bir şekilde yürütülmesiyle ilgili tedbirleri almak,

b)  Yükseköğretime giriş sistemine ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde ilgili birim,

      kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,

c)  Yükseköğretim kurumlarıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak ve gerekli koordinasyonu

      sağlamak, bu kapsamda;

    •  Yükseköğretim kurumlarıyla ilgili bina yapım izni, kiralama izni,  satın alma tasarruf

 tedbirleri ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

    • Geçici sözleşmeli personel ve canlı model çalıştırılması, yükseköğretim kurumları 

personeline ikinci görev aylığı verilmesi, sanatçı öğretim elemanlarına teşvik

ikramiyesi verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

ç)  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görevleri yürütmek,

d)  Genel Müdürlüğün stratejik planı, icra planı, performans programı ve kalkınma

     planlarındaki hedefler doğrultusunda görev alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve

     hedeflere ulaşılmasını sağlamak,

e)  Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Milli Eğitim Bakanlığı 6. Kat C Blok Bakanlıklar / ANKARA - 312 413 16 25,18 70 ( Bursiyer Şubesi )

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.