Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü

Yurt Dışı Eğitim ve Öğretim Daire Başkanlığı Görevleri

Yurt Dışı Eğitim ve Öğretim Daire Başkanlığı Görevleri

a)  Bakanlığın yurt dışındaki okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders

     kitaplarını, eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak, Talim ve Terbiye

     Kurulunun görüşüne sunmak,

b)  Yurt dışındaki okullar için, sosyal ve kültürel faaliyetleri planlamak, uygulamak ve

     desteklemek,

c)  Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın ve çocuklarının; millî ve kültürel kimliklerini

     koruyucu, yaşadıkları toplumla uyum içinde olmalarını sağlayıcı ve eğitim düzeylerini   

     yükseltici önlemler almak,

ç)  Yurtdışında bulunan vatandaşlarımızın ihtiyacına binaen gerekli görülen ülkelerde

     okullar açmak,

d)  Türkçeyi ve Türk Kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla Türkçe öğretim merkezleri

     açmak,

e)  Yurtdışındaki okulların ihtiyaç duyduğu öğretmen kadrosunu planlamak, seçmek ve

     görevlendirmek,

f)   Bulundukları ülkenin eğitim imkânlarından verimli bir şekilde yararlanmaları

     bakımından gerekli eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmek, yurda dönüşlerinde

     eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla çalışmalar yürütmek,

g)  Genel Müdürlüğün stratejik planı, icra planı, performans programı ve kalkınma

     planlarındaki hedefler doğrultusunda görev alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve

     hedeflere ulaşılmasını sağlamak,

 

ğ)  Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Milli Eğitim Bakanlığı 6. Kat C Blok Bakanlıklar / ANKARA - 312 413 16 25,18 70 ( Bursiyer Şubesi )

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.