Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü

Yurt Dışı Eğitim Daire Başkanlığı

Yurt Dışı Eğitim Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmek, yurda dönüşlerinde eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak,

b) Bakanlığın yurt dışındaki okul ve kurumlarının öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak,

c) Yurt dışında Bakanlığa bağlı okulların haftalık ders çizelgelerinin güncellenmesini sağlamak,

ç) Teknoloji destekli elektronik eğitim içerikleri oluşturmak ve platform desteğiyle yurt dışında bulunan öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunmak,

d) Ders kitapları ve öğretim materyallerinin ilgili okullara/dış temsilciliklere gönderilmesini sağlamak,

e) Yurt dışındaki eğitim ve öğretim faaliyetlerini destekleyici sosyal ve kültürel faaliyetleri planlamak, uygulamak ve desteklemek,

f) Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın ve çocuklarının, millî ve kültürel kimliklerini koruyucu, yaşadıkları toplumla uyum içinde olmalarını sağlayıcı ve eğitimlerinin kalitesini artırıcı önlemler almak,

g) Yurt dışında ihtiyaç duyulan ülkelerde ilk ve ortaöğretim kurumları ile Türkiye Türkçesi öğretim merkezleri açılmasına yönelik ilgili birim/kurumlarla iş birliği yapmak,

ğ) Yurt dışında faaliyet gösteren ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin yurt içinde yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmelerine imkân sağlayacak tedbirleri almak,

h) Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması ve korunması, yurt dışındaki vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve Türk dilinin öğretilmesi amacıyla Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu marifetiyle yurt dışında görevlendirilecek öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman ve öğretmenlerle ilgili iş ve işlemleri yapmak,

ı) Yurt dışında görevlendirilecek öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman ve öğretmenlerin seçimine yönelik yapılacak sınavlara ilişkin iş ve işlemleri, ilgili birim/kurumlarla koordineli olarak yürütmek,

i) Yurt dışında görevlendirilen öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman ve öğretmenlerin vize işlemlerini yürütmek,

j) Yurt dışında görev yapan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman ve öğretmenler ile bunların eş ve çocuklarının pasaport temdit işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

k) Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman ve öğretmenlerin yurt dışı göreve başlatılması, görev süresinin uzatılması ve yurt içi göreve döndürülmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

l) Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman ve öğretmenler için ilgili birim/kurumlarla iş birliği hâlinde hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,

m) Yurt dışında görevlendirilen öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman ve öğretmenlerin MEBBİS kayıtlarının güncellenmesini ve özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

n) Yurt dışında Bakanlığa bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilerin e-Okul iş ve işlemlerini ilgili birimlerle iş birliği içinde yürütmek,

o) Yurt dışı eğitim ve öğretim faaliyetleri kapsamında Bakanlık birimleri, Dışişleri Bakanlığı, dış temsilcilikler ile yurt dışında faaliyet gösteren diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapmak,

ö) Dış temsilciliklerden gelen dönemsel raporlarda yer alan yurt dışındaki eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hususlara yönelik gerekli tedbirleri almak,

p) 6721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanunu ile Bakanlığa verilen yetki ve sorumluluklara ilişkin sekretarya hizmetlerini yürütmek,

r) Uluslararası iş birliğine yönelik protokol, mutabakat zaptı ve eğitim iş birliği anlaşma taslakları hakkında görüş bildirmek,

s) Görev alanıyla ilgili mevzuatın hazırlanması, güncellenmesi ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak,

ş) Görev alanı kapsamındaki iş ve işlemlere yönelik açılan davalarla ilgili bilgi ve belgeleri Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne göndermek,

t) Görev alanıyla ilgili konularda CİMER ve MEBİM yoluyla gelen başvurular ile soru önergelerine ilişkin bilgi ve belgeleri İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığına göndermek,

u) Görev alanına giren konulardaki akademik araştırma izinlerini incelemek ve görüş bildirmek,

ü) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Genel Müdürlük Atatürk Bulv. No 98 6. Kat C Blok 06624 Bakanlıklar/ANKARA Genel Müdürlük Makamı 312 413 16 93, 413 16 94 Bursiyer Şubesi Emniyet Mh. Milas Sk. No21 Teknikokullar, Yenimahalle/ANKARA - Personel İletişim

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.