Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü

Haklarında Tazminat Takibatı Yapılan Kişilere Yönelik Yeni Düzenleme Yapıldı

Haklarında Tazminat Takibatı Yapılan Kişilere Yönelik Yeni Düzenleme Yapıldı

1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışına gönderilip çeşitli nedenlerle haklarında tazminat takibatı yapılan kişilerinden yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olanların bakiye para borçlarını mecburi hizmet yoluyla ifa edebilmelerine imkan sağlayan 25.10.2023 tarihli ve 88038476 sayılı Makam Onayı yürürlüğe girmiştir.

Yeni düzenleme ile kamu kaynakları kullanılarak yetiştirilmiş insan gücünden azami ölçüde istifade edilmesi, olası öğrenci mağduriyetlerinin önlenmesi ve kamu yararının korunması amaçlanmıştır. Bu düzenlemeden; haklarında tazminat takibatı başlatılıp yüksek lisans veya doktora derecesiyle görev talep edenler ile mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan görevinden istifa eden veya müstafi sayılanlardan yeniden kamu görevine başlayanlar yararlanabilecektir.

 

Getirilen yeni düzenlemenin kapsamı:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı veya öğrencilik onuruna yakışmayan, ülke için zararlı sayılan fiil ve hareketlerde bulunmaları veya bu çeşit faaliyetlere katılmaları nedeniyle öğrencilikle ilişiği kesilenler, bulundukları ülke kanunlarına göre suç teşkil eden fiil ve hareketlerden dolayı haklarında hapis cezasına mahkûmiyet kararı verilenler, devlet memurluğundan veya kamu görevinden çıkarılanlar hariç olmak üzere haklarında tazminat takibatı başlatılan kişilerden;

1) Yüksek lisans ve doktora taahhüdü bulunup doktora öğrenimine başlamaksızın gönderiliş amacına uygun yüksek lisans derecesiyle görev talep edenlerin, görev talep tarihine kadar ödeme planında taahhüt ettikleri para borçlarını faiziyle birlikte defaten ödemeleri ve yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi düzenlemeleri kaydıyla bakiye para borçlarının Bakanlığımızca uygun görülen bir yerde memur ünvanlı kadrolarda görev yapmak üzere bir defaya mahsus mecburi hizmete dönüştürülmesine,

2) Yüksek lisans ve doktora veya doktora taahhüdü bulunup doktora öğrenimine başladıktan sonra doktora derecesini almadan gönderiliş amacına uygun yüksek lisans derecesiyle görev talep edenlerin, görev talep tarihine kadar ödeme planında taahhüt ettikleri para borçlarını faiziyle birlikte defaten ödemeleri ve yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi düzenlemeleri kaydıyla yüksek lisans öğrenimine ait bakiye para borçlarının Bakanlığımızca uygun görülen bir yerde memur ünvanlı kadrolarda görev yapmak üzere bir defaya mahsus mecburi hizmete dönüştürülmesine, yüksek lisans derecesini almaya hak kazandığı tarihten sonraki öğrenim masraflarının ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda tahsil edilmesine,

3) Gönderiliş amacına uygun nihai öğrenim derecesiyle görev talep edenlerin, görev talep tarihine kadar ödeme planında taahhüt ettikleri para borçlarını faiziyle birlikte defaten ödemeleri ve yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi düzenlemeleri kaydıyla bakiye para borçlarının adına öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumları veya kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili kadrolarında görev yapmak üzere bir defaya mahsus mecburi hizmete dönüştürülmesine,

4) Mecburi hizmetini tamamlamadan görevinden istifa eden veya müstafi sayılanlardan yükseköğretim kurumlarında veya kamu kurum ve kuruluşlarında yeniden kamu görevine başlayanların, başvuru tarihine kadar ödeme planında taahhüt ettikleri para borçlarını faiziyle birlikte defaten ödemeleri ve yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi düzenlemeleri kaydıyla bakiye para borçlarının bir defaya mahsus olmak üzere görev yaptıkları kurumlarda mecburi hizmete dönüştürülmesine

             karar verilmiştir.

 

Gerekli şartları sağlayan ve para borçlarının mecburi hizmet dönüştürülmesini talep eden kişilerin aşağıdaki Görev Talep Formu ile Genel Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. İlgililer için ilan ve tebliğ olunur.

 

Görev Talep Formu'na erişmek için tıklayınız.

Genel Müdürlük Atatürk Bulvarı No 98 6. Kat C Blok 06624 Bakanlıklar / ANKARA Genel Müdürlük Makamı 312 413 16 93, 413 16 94 Bursiyer Şubesi 0312 413 15 97 Emniyet Mh. Milas Sk. No21 Teknikokullar, Yenimahalle/ANKARA - Personel İletişim Bilgisi İçin Tıklayınız

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.