Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü

Sıkça Sorulan Sorular

YLSY Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme

 • YLSY nedir?

  Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılanması amacıyla mecburi hizmet karşılığında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen yurt dışı lisansüstü öğrenim bursluluk programıdır. 

 • YLSY'nin amacı nedir?

  Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji transferini gerçekleştirmeye yönelik olarak, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavla burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına öğrenci gönderilmesi suretiyle üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamaktır.

 • YLSY'nin yasal dayanakları nelerdir?

  1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun,

  10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,

  Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik,

  1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ,

  1416 Sayılı Kanun Kapsamında Yabancı Dil Öğrenimine İlişkin Usul ve Esaslar,

  YLSY Kılavuzları.

 • YLSY hangi mali destekleri kapsar?

  Okul ödemeleri, aylık burslar, sağlık giderleri, ulaşım giderleri, yabancı dil sınav ücretleri ve kırtasiye yardımı gibi maddi destekleri kapsar.

 • Yurt içi bursu nedir, miktarı ne kadardır?

  Yurt içinde dil öğrenimi görülen süre boyunca ödenen aylık burs olup 2.100 TL olarak ödenmektedir. Burs miktarı Millî Eğitim Bakanlığı’nın teklifi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kararı ile belirlenmektedir.

 • Yurt dışı bursu nedir, miktarı ne kadardır?

  Yurt dışında dil, yüksek lisans ve doktora öğrenimleri boyunca ödenen aylık burs olup ülkelere göre değişiklik göstermektedir. Burs miktarları Millî Eğitim Bakanlığının teklifi ve Hazine ve Maliye Bakanlığının kararı ile belirlenmektedir. Burs miktarları için: 

  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220526-5-1.pdf

 • YLSY'ye başvuru şartları nelerdir?

  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  En az lisans mezunu olmak,

  Lisans mezuniyet notu 4 üzerinden en az 2.50 olmak (Sadece yüzlük notu olan adaylar için 100 üzerinden en az 65 olmak),

  Her yıl ilan edilen kılavuzlardaki yaş şartını sağlamak,

  ALES’ten en az 75 puan almış olmak (ALES puanları, sınavın açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerli kabul edilmektedir),

  Yükseköğrenimi veya kamu görevi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

  Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış veya erteletebilecek durumda bulunmak),

  Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye ve Türkiye’nin her yerinde çalışmaya elverişli olmak (Kontenjanlara yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu raporu istenir).

 • Çifte vatandaşlığı olanlar YLSY bursundan faydalanabilir mi?

  Türk vatandaşı olan herkes burstan faydalanabilir. Çifte vatandaşlığı olanlar için bir engel bulunmamakla birlikte bu durumdaki adayların dikkat etmesi gereken bir husus bulunmaktadır. Burslu öğrencilerin, Bakanlıkça belirlenen vize türüyle yurt dışında öğrenim görmesi esastır, bu da öğrenci vizesidir. Öğrencilerin çifte vatandaşlıkları bulunan ülkelere veya bu ülkelerle birlik olan (Örn. Avrupa Birliği) ülkelere giderken öğrenci vizesi almaları mümkün olmamaktadır. Bu nedenle çifte vatandaşlığı bulunan öğrencilerin tercih yaparken vatandaşı oldukları ülke/ülke gruplarından farklı ülkelerden kontenjan seçmeleri gerekmektedir.

 • Başvurular nasıl yapılır?

  Adaylar geçerli ALES puanlarını kullanarak REBUS (Resmî Burslu Öğrenci Sistemi - http://rebus.meb.gov.tr) üzerinden başvurularını yaparlar. İlan edilen kontenjan sayısının en fazla üç katı kadar aday, ALES puanın %40'ı ve lisans mezuniyet notunun %20'si alınarak oluşturulan YLSY Başvuru Puanı üstünlüğüne göre sözlü sınava çağrılır.Adaylar, birden fazla lisansüstü öğrenim grubundan sözlü sınava giremezler, sadece ALES puanı ve lisans mezuniyet notu üstünlüğüne göre sözlü sınavına çağrıldıkları lisansüstü öğrenimi grubunun sınavına girebilirler.

 • Sözlü sınav uygulaması nasıl yapılır?

  İlan edilen kontenjan sayısının en fazla üç katı aday, ALES veya yazılı sınav puanının %40'ı ile lisans mezuniyet not ortalamasının %20'si dikkate alınarak tercihleri ve puan üstünlüğüne göre Lisansüstü Öğrenim Grubu için sözlü sınava çağrılır. (REBUS üzerinden sınav gün ve saatini bildiren sınav giriş belgesi verilir.) Sözlü sınavda adaylar;

  vAlan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi (20 puan),

  vBir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü (20 puan),

  vİletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti (20 puan),

  vBilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (20 puan),

  vAkademik çalışmalara yatkınlığı (20 puan)

  yönlerinden sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilir. Her adaya komisyon başkan ve üyeleri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder.

 • Kurum tercihi işlemleri nasıl yapılır?

  Sözlü sınavdan sonra ALES puanının %40’ı, sözlü sınav puanının %40’ı ve lisans mezuniyet notunun %20’sinin hesaplanmasıyla belirlenen YLSY Yerleştirme Puanı 70 ve üzeri olan adaylar kurum tercihi (adına öğrenim görülecek kurum ve yurt dışında öğrenim görülecek lisansüstü öğrenim alanı tercihi) yapmaya hak kazanırlar. Kurum tercihi işlemleri REBUS üzerinden yapılmaktadır. Adaylar YLSY Yerleştirme Puanı üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda kurum kontenjanlarına yerleştirilirler.

 • Başvurular hangi durumlarda geçersiz sayılır?

  Başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı halde başvuranların,

  Başvuruda gerçek dışı bilgi verenlerin,

  Başvuru bilgilerini eksik bildirenlerin,

  1416 sayılı Kanun kapsamında halen resmî burslu statüde öğrenim görenlerin, daha önce resmî burslu statüde yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış olanlardan mecburi hizmetini ya da parasal borcunu ödememiş olanların ve resmî burslu statüde doktora öğrenimi görmüş olanların başvuruları geçersiz sayılır.

 • Kontenjanlara yerleşmeye hak kazanan adaylardan istenen belgeler nelerdir?

  Kurum kontenjanlarına yerleşmeye hak kazanan adaylar, Bakanlıkça istenen belgeleri eksiksiz olarak teslim ettikten sonra resmi bursluluk hakkı kazanırlar. İstenen belgeler:

  Taahhüt / Yüklenme senedi (1 adet)

  Kefalet senedi (1 adet)

  Kefillerin nüfus kayıt örneği (1 adet)

  Kefillerin çalışma belgesi (1 adet)

  Kefillere ait diğer belgeler

  Sağlık kurulu raporu (1 adet)

  Askerlik durum belgesi (1 adet)

  Yerleştirme sonuç belgesi (1 adet)

  Not: İstenen belgeler, her yıl ilan edilen kılavuzla belirlenir.

 • Burslu öğrenci olarak taleplerimi hangi posta adresi üzerinden gerçekleştirmeliyim?

  YLSY bursu kapsamındaki istek ve talepler “Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No:21 Teknikokullar Ek Hizmet Binası, Yenimahalle/ANKARA” posta adresi üzerinden gerçekleştirilebilir.

 • Burslu öğrenci işlemlerim için posta ile gönderdiğim evrakımın işleme alınıp alınmadığını nasıl öğrenirim?

  Posta yolu ile gönderilen belgeleriniz evrak kayıt birimine ulaştığında kayıt işleminden geçirilmektedir. Dilekçenizde T.C. kimlik numarası, cep telefonu numarası veya e-posta adresi bulunması halinde tarafınıza kısa mesaj ile bilgilendirme yapılmaktadır.

  Not: Yurt dışı cep telefonu numaralarına kısa mesaj gönderimi yapılamamaktadır. Bu durumlar için e-posta adresi kullanılması gerekmektedir.

 • YLSY bursu hangi öğrenim aşamalarını kapsar?

  YLSY kapsamında yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrenim görülebilir. Öğrencilerin hangi seviyede öğrenim görecekleri ilgili yılın kılavuzunda belirlenir.

 • Öğrenim sürelerim ne kadar?

  Süre uzatımları hariç, dil öğrenimi için bir yıl, yüksek lisans öğrenimi için en fazla 2 yıl, doktora öğrenimi için ise en fazla 4 yıla kadar süre verilir. Fakat bu durum ülkelerin eğitim sistemlerine ve işleyişlerine göre farklılık gösterebilir. Örneğin, İngiltere’de yüksek lisans öğrenimi için 1 yıl, doktora öğrenimi için ise 3 yıla kadar süre verilir.

 • Program kapsamında yabancı dil eğitimi verilir mi?

  Yurt dışındaki üniversitelerden kabul alacak yeterli yabancı dil puanına sahip olmayan öğrenciler -istemeleri halinde- yurt içi ve/veya yurt dışında 12 aya kadar dil öğrenimi görebilirler. Dil öğrenimine ilişkin esaslar, YLSY Kılavuzları ve 1416 Sayılı Kanun Kapsamında Yabancı Dil Öğrenimine İlişkin Usul ve Esaslar ile belirlenir.

 • Lisans mezunuyum, sadece doktora kontenjanlarına başvurabilir miyim?

  YLSY kılavuzlarına göre lisans mezunlarının doktora kontenjanlarına başvurularına teknik bir engel bulunmamakla birlikte sadece doktora kontenjanına başvuran öğrencilerin süresi içerisinde doğrudan doktora kabulü sağlamaları gerekir, başka bir deyişle yüksek lisans öğrenimlerini tamamlamış veya lisans diplomasıyla doğrudan doktora kabulü alınabilecek programlardan doktora kabulü alma yeterliliğine sahip olmaları gerekir. Bu öğrencilere sonradan burslu yüksek lisans izni verilmesi mümkün olmadığından doktora kabulü sağlamaları kendi sorumluluklarında olacaktır.

 • Devlet memuru iken YLSY burs programını kazanan öğrencilerin memuriyetten istifa etmesi gerekir mi?

  Hayır. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak çalışırken YLSY kapsamında yurt dışına gönderilmeye hak kazananlara öğrenim süreleri boyunca kurumları tarafından aylıksız izin verilir.

 • YLSY kapsamında hangi üniversitelerde öğrenim görülebilir?

  Öğrenim görülebilecek üniversitelerin Bakanlığımız ve YÖK’ün kabul ettiği Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve/veya QS World University Rankings-Top Universities tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde so

 • Kabul belgesi temin etmek için yasal sürem ne zaman bitmektedir?

  Yurt dışı öğrenimine ilişkin kabul belgesi temin etme süreci yurt içi dil öğrenimi mezuniyetinden sonra başlamaktadır. Bu süre Yönetmelik gereği altı (6) aydır. Gerekli durumlarda 6 aylık süre daha verilmektedir. Yurt içi dil öğrenimine katılmayan resmi bursiyerler için bu süre resmi burslu öğrencilik haklarının ilan edilmesiyle başlar.

 • Kabul belgemi REBUS'a yüklerken izlemem gereken adımlar neler?

  Kabul belgenizi REBUS’a yüklerken http://meb.ai/FARSC4 adresinde bulunan Burslu Öğrenci Rehberine göre düzenlenmiş olan kabul belgesi kontrol listesindeki adımları takip ederek eksiksiz yükleme yapabilirsiniz.

 • Üniversiteye başvuru ve/veya vize aşamasında istenen sponsorluk belgemi nereden ve ne zaman alabilirim?

  REBUS’a yüklemiş olduğunuz kabul belgeniz iki aşamalı onaydan geçtikten ve öğrenim aşamanız açıldıktan sonra REBUS sayfanızdaki ilgili sekmeden istediğiniz zaman alabilirsiniz.

 • YLSY Bursu kapsamında askerlik ertelememi yapabilir miyim?

  Askerlik ertelemesi işleminin yapılabilmesi için aktif öğrenimde olmak gerekledir. Yurtiçi dil öğreniminde bulunan öğrenciler için Bakanlığımız iki (2) sene erteleme yapabilir. Yurt dışı öğrenimine başlayacak öğrenciler için askerlik ertelemesi öğrenim süresi, burslu ve burssuz süreler hesaba katılarak öğrenim başlangıç tarihinden iki (2) ay önceki süreç içerisinde yapılır. Örn; Amerika için doktora süresi boyunca askerlik ertelemesi 6 sene iken Birleşik Krallık için 5 sene olarak uygulanır.

 • Öğrenim görülecek ülke değişikliği yapabilir miyim?

  Öğrencilerin, burs kapsamında yerleştikleri ülkelerde öğrenim görmeleri esastır. Zorunlu hallerde öğrenim görecekleri ülkenin değiştirilmesi talebi için gerekçelerini bir dilekçe ile Bakanlığa iletmeleri gerekmektedir. Bakanlık gerekli değerlendirmeyi yaparak adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşun görüşünü alır ve değişiklik için nihai karar verilir.

 • Öğrenim göreceğim okul hazırlık öğrenimi görmemi istiyor, ne yapmalıyım?

  Öğrencilerin bulundukları ülkelerdeki eğitim sistemleri dikkate alınarak, esas öğrenimlerine başlayabilmeleri için en fazla 1 yıla kadar okullarınca gerekli görülen hazırlık veya telafi öğrenimi için izin verilebilir. Hazırlık öğrenimi taleplerinin, öğrenime başlamadan en geç bir ay önce Bakanlığa veya yurt dışı temsilciliğine bildirilmesi ve onay istenmesi zorunludur. Ancak öğrenim gördüğü ülke, yükseköğretim kurumu veya programdan kaynaklı olarak taleplerini zamanında bildiremeyen öğrencilerin, bu taleplerini öğrenimlerine başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde bildirmeleri gerekir. Belirtilen süre içinde bildirilmeyen hazırlık öğrenimi talepleri, kullanılan öğrenim süresi hesaplanmasında dikkate alınmaz ve bu durumdaki öğrencilere ayrıca herhangi bir süre verilmez.

 • İlk iki aylık burs nasıl alınır?

  İki aylık burs ödemesi için öncelikle öğrenciler REBUS üzerinden talep oluşturmalıdır. Talep oluşturulduktan sonra talep tarihine göre işleme alınmakta ve iki aylık yurt dışı bursun TL karşılığı günlük kurdan öğrencilerin hesaplarına ödenmektedir. Eğer kurdan dolayı bir kayıp oluşursa bu da ödenmektedir.

 • Eğitim başlangıcı ve sonunda uçak bileti nasıl temin edilir?

  Eğitim başlangıcı gidiş bilet temini için;

  Anlaşmalı firmalar aracılığı ile belirlenen tek yön, ekonomi sınıfı biletin tarafımıza onaya sunulması sağlanır. Onaya sunulan bilet tarafımızca değerlendirilerek onay işlemi gerçekleştirilir. Bir diğer seçenek öğrencilerimiz tek yön, ekonomi sınıfı biletlerini kendi imkanları ile alarak uçuş gerçekleştikten sonra bilet ücretinin geri ödemesini talep edebilirler.

  Eğitim sonu yurda dönüş bilet temini için;

  Yurt dışındaki öğrenimlerini tamamlayan öğrenciler bağlı bulundukları Müşavirlik, Müşavirliği bulunmuyorsa sorumlu bakanlık personeli ile iletişime geçerek bilgileri dâhilinde anlaşmalı firmalar aracılığı ile belirlenen tek yön, ekonomi sınıfı biletin tarafımıza onaya sunulması sağlanır. Onaya sunulan bilet tarafımızca değerlendirilerek onay işlemi gerçekleştirilir. Bir diğer seçenek öğrencilerimiz tek yön, ekonomi sınıfı biletlerini kendi imkânları ile alarak uçuş gerçekleştikten sonra bilet ücretinin geri ödemesini talep  edebilirler.

 • Bagaj hakkım ne kadar?

  Belirlenen tek yön, ekonomi sınıfı biletin bagaj hakkı kadardır. Ekstra bagaj ücreti öğrencinin kendisine aittir.

 • Öğrenime başlayınca ne yapmam gerekir?

  Öğrenime başlama tarihinin ve gerekli belgelerin vakit kaybedilmeden ilgili yurt dışı temsilciliğine bildirilmesi gerekir. Burs başlama tarihinin belirlenmesinde öğrencilerin fiilen öğrenime başlama tarihi esas alınır. Ancak yurt dışına çıkan öğrencilerden eğitim gördüğü kurumca zorunlu oryantasyon programına tabi tutulanların burs başlama tarihi oryantasyon eğitimine başladığı tarih olarak esas alınır.

 • Yurt dışında öğrenime başladığımda burslarım nasıl hesaplanır?

  Ödemeler Tebliğimize göre yurt dışında burslu öğrencilerimizin alacağı miktar fiili olarak öğrenime başladığı tarih esas alınarak hesaplanmaya başlar.

 • Yurt dışında öğrenime başladığımda ilk bursumu ne zaman alırım?

  Bursiyerler, öğrenime başlamadan öncelikle “ilk iki aylık” burslarını temin ederler. İlk iki aylık burs öğrencilerin fiili olarak öğrenime başladıkları tarihten itibaren altmış (60) günlük süreye sayılır. Bu süre dolduktan sonraki süreçler aylık olarak hesaplanarak burslar öğrencilerin hesaplarına yatırılır. Burslar her ayın ilk iş günlerinde hesaplara yatırılır.

 • Yurt dışında öğrenime başladığımda bursumu almak için ne yapmalıyım?

  Bursiyerlerin, burslarını temin etmeleri için öncelikli olarak bulundukları ülkelerde alacakları yabancı para cinsine göre banka hesabı açmaları gerekmektedir. Banka hesabı açıldıktan sonra hesap bilgileri hem REBUS’a girilmeli hem de ilgili eğitim temsilciliğine öğrenime başlama belgeleri ile iletilmelidir.

 • Aylık yurtdışı burslar ne zaman yatırılır?

  Yurt dışı burslar her ayın ilk iş günlerinde öğrencilerin hesabına geçecek şekilde hazırlanır ve gönderilir.

 • Eğitim müşavirliği/ataşeliğinin olmadığı ülkelerde öğrenime başlama formunu Bakanlığımıza nasıl iletebilirim?

  Yurt dışında aktif öğrenime başladıktan sonra öğrenime başlama formu ve form ekinde talep edilen belgeler eğitim müşavirliği/ataşeliğinin bulunmadığı ülkelerde ilgili dış temsilciliğe posta yoluyla ve sorumlu Bakanlık personeline e-posta yoluyla burslu öğrencilerimiz tarafından doldurularak iletilir.

 • Öğrenim planımı REBUS'a yükledim bu süreçten sonra ne yapmalıyım?

  Temsilcilik onayı için temsilcilik yetkilisiyle iletişime geçmeniz gerekmektedir. Temsilcilik onayından sonra yurt içi akademik onayı için danışmanınız ile iletişime geçmelisiniz. Son olarak Bakanlık onayı için öğrenim planından sorumlu Bakanlık personeli iletişime geçmeniz gerekmektedir.

 • Akademik gelişim raporunu yılda kaç kez ve hangi süre zarfında yüklemeliyim?

  Öğrencilerin, akademik gelişim raporunu her yıl 1–31 Ocak ve 1–31 Haziran tarihleri arasında REBUS’a yüklemesi gerekmektedir. 

 • Akademik gelişim raporu hangi dönemi kapsar?

  Akademik gelişim raporları yükleneceği tarihten önceki altı (6) aylık periyottaki akademik çalışmaları gösterir nitelikte bir raporu kapsar.

 • Sömestr izin talebini nasıl oluşturabilirim?

  Öğrenciler öğrenim yerinden ayrılmak istedikleri takdirde, aynı eğitim-öğretim yılı içinde iki aya kadar olan süreler için Bakanlığa ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşa bildirilmek üzere yurt dışı temsilciliklerine yazılı olarak bilgi vermek zorundadır. Sömestr izni REBUS üzerinden Öğrenci Modülü> Başvuru İşlemleri> İzin Talebi adımlarını izleyerek talepten bulunabilir.  İzin talebi için;

  a) İzin talep formunun doldurulması (Genel Müdürlüğümüz ve ilgili temsilcilik sayfasından temin edilebilir).

  b) E-Devlet’ten alınacak güncel öğrenime başladıktan sonraki tarihleri kapsayan yurda giriş-çıkış belgesi.

  c) Pasaportta yer alan vize bilgileri sayfasının fotokopisi.

  d) Güncel tarihli not döküm çizelgesi.

  Not: Güncel akademik gelişim raporu ve öğrenim planı bulunmayan öğrencilerin izin talepleri değerlendirmeye alınmamaktadır.

 • Yurt dışında öğrenime başladıktan sonra öğrenim seviyemi değiştirebilir miyim?

  Öğrencilerin esas öğrenim seviyesi (yüksek lisans ve doktora) sadece zorunlu hallerde değiştirilebilir.

 • Bulunduğum ülkeyi/ okulu/alanı zorunlu durumlarda değiştirmem mümkün müdür?

  Evet, öğrenim görülen yerdeki yurt dışı temsilciliğinin uygun görmesi halinde Bakanlığımıza teklif edilir. Bakanlığın ve adına öğrenim gördüğü kurum/üniversitenin izniyle değişiklik yapılabilir. Bu değişikliklerde dönem kaybı olmaması esastır.

 • Yurt içinde izinli olarak veya tez çalışması yapmak için iki aydan fazla kalabilir miyim?

  Öğrencilerin iki ayı geçen her türlü izni için Millî Eğitim Bakanlığının onay vermesi gerekmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından iki aydan fazla izin verilen burslu öğrencilere aynı yıl içinde altmış günden fazla yurt içinde kalanlara altmış birinci günden itibaren yurt içi aylığı ödenir.

 • Yurt dışında öğrenim gören kadın öğrencilerin doğum izni var mıdır?

  Yurt dışında öğrenime devam eden kadın öğrencilere istekleri üzerine doğumdan önce sekiz hafta ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftaya kadar burslu izin verilir. Ayrıca burslu izin süresinin bitiminden itibaren öğrencilerin istekleri üzerine on iki aya kadar burssuz izin de verilebilir.

 • Yurt dışında lisansüstü öğrenimdeyken yurt içi akademik danışmanım değişti ne yapmalıyım?

  Öğrenci, adına öğrenim gördüğü üniversite/kurum ile iletişime geçip danışman değişikliği yazısının Bakanlığımıza iletilmesi hususunda talepte bulunur. Öğrencimiz adına öğrenim gördüğü üniversite/kurum ile iletişime geçemediği durumlarda danışman değişikliği talebini dilekçe ile sorumlu Bakanlık personeline iletir.

 • Yüksek lisansımı bitirdim doktora yapabilmem için hangi şartı sağlamam gerekir?

  Bakanlığımız tarafından resmî burslu statüde doktora izni verilebilmesi için yüksek lisans yaparken 6 aydan fazla süre uzatımı kullanılmaması gerekir. 6 aydan fazla süre uzatımı alan öğrenciler resmî burslu statüde doktora öğrenimi göremezler. Ancak bu öğrencilerden bir üst öğrenim için karşılıksız olmak koşuluyla okullarından bütün öğrenim ve yaşam giderlerini karşılayacak şekilde burs, asistanlık ücreti gibi maddi kaynak sağlamış olanlara adına öğrenim yaptığı kurumun görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça resmî burssuz statüde izin verilebilir.

 • Pasaport sürem doldu. Nasıl uzatabilirim?

  Öğrenciler REBUS (Resmi Burslu Öğrenci Sistemi) üzerinden  “Harçsız Pasaport” yazısı alarak bu belge ile pasaport sürelerini harç bedeli ödemeden uzatabilirler.

 • Lisansüstü öğrenim gördüğüm üniversiteden karşılıksız burs almaktayım. Öğrenimime resmî burslu statüde devam edebilir miyim?

  Üniversitelerinden burs ya da asistanlık ücreti sağlayan öğrencilerimiz istemeleri halinde resmi burslu ve kısmi burslu statüde öğrenimlerine devam edebilir veya resmî burssuz statüye de geçebilirler.

 • Doktora öğrenimimi bitirdim, doktora sonrası çalışma yapabilir miyim?

  Uluslararası proje, araştırma çalışması veya yükseköğretim kurumu bünyesinde yeni teknolojilerle ilgili ya da akademik gelişimlerine katkı sağlayacak bir çalışma yaptıklarını belgelendiren öğrencilere, bir yılı geçmemek üzere, yurt dışı temsilciliğinin görüşü üzerine Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluş tarafından resmî burssuz statüde doktora sonrası çalışma izni verilebilir. Bu süre resmî burssuz statüde en fazla bir yıla kadar uzatılabilir.

 • Öğrenciliğim süresince ödemelerle alakalı olarak faydalanmam gereken ilgili mevzuat nedir? Ödemelerle alakalı ilgili mevzuata nasıl ulaşabilirim?

  Öğrencilere yapılacak okul, sağlık, burs ve diğer tüm ödemeler “1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre yapılmaktadır. İlgili mevzuata Genel Müdürlüğümüz resmî internet adresinden (https://yyegm.meb.gov.tr ) ulaşılabilir.

 • Alan çalışması, tez çalışması, izin ve tedavi gibi sebeplerle Türkiye'de geçici olarak bulunduğum sürede yurt içindeki sağlık giderlerim karşılanır mı?

  Alan çalışması, tez çalışması, izin ve tedavi gibi sebeplerle Türkiye’de geçici süre bulunmasına izin verilen öğrencilerin yurt içindeki sağlık giderleri Millî Eğitim Bakanlığı/kurumları tarafından karşılanır.

 • Yurt dışındaki resmî burslu öğrencilerinin sağlık sigortası kapsamı dışında kalan sağlık giderleri karşılanır mı?

  Resmî burslu öğrencilerin, sağlık sigortası dışında kalan sağlık giderlerinin kurumlarınca ödenebilmesi, tedavinin o ülkedeki memurların mahalli usulüne uygun olarak yaptırıldığının misyon şeflikleri tarafından onaylanması halinde karşılanabilir.

 • Vize masraflarım Millî Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanıyor mu?

  Yurt dışına öğrenime gönderilen resmî burslu öğrencilerin dil, yüksek lisans veya doktora öğrenimi görecekleri ülkeden vize alabilmeleri için o ülkenin temsilciliklerine ödemeleri zorunlu olan vize harçları ile Amerika Birleşik Devletleri tarafından vize alınması sırasında zorunlu tutulan servis ücreti her takvim yılında bir kereye mahsus olarak Bakanlık veya adına öğrenim gördüğü kurumca karşılanır. Ancak aynı yıl içerisinde bir öğrenim seviyesinden diğer bir öğrenim seviyesine geçişlerde zorunlu tutulan vize ve servis ücreti de tekrar ödenebilir. Ayrıca vize randevusu ve vize posta gideri için ödenen ücretler de öğrencinin talep etmesi hâlinde ödenir.

 • Hızlı vize başvuru ücreti Bakanlık tarafından karşılanır mı?

  Hızlı vize için yapılan başvurulardan doğan masraf Bakanlığımız tarafından karşılanmamaktadır.

 • Bursların sehven fazla ödenmesi durumunda iade süreci nasıl gerçekleştirilir?

  Bursların öğrencilere fazla ödenmesi durumunda, bu durum öğrencilere tebliğ edildikten sonra, fazla ödenen bursların öğrenciler tarafından iade edilmesi zorunludur. Ancak öğrenime devam edecek öğrenciler için fazla ödenen bursları, daha sonar alacakları burslarına mahsup edilir. Fazla ödenen burslar Türk Lirası cinsinden iade edilecekse, öğrencilerin iade tutarı, ödemeyi yapacağı tarihteki günün efektif döviz satış kuru esas alınarak hesaplanır.

 • Askerlik görevi esnasında burs ödemesi yapılır mı?

  Öğrencilerin askerlik hizmetlerini yaptıkları süre ile resmî burssuz ve burssuz izinli sayıldıkları sürelerde burs ödemesi yapılmaz.

 • Yurt dışında öğrenim süresi boyunca okul ücretlerim ve zorunlu harcamalarım nasıl ödenir?

  Okul ücretleri ve diğer zorunlu harcamalar resmî burslu/kısmi burslu statüde öğrenim görmekte olan öğrencilerin bağlı bulundukları ilgili yurt dışı eğitim müşavirlikleri/ataşelikleri vasıtası ile ödenmektedir. Müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı bulunmayan ülkelerdeki öğrencilerin işlemleri ve ödemeleri Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurumlarca yapılır. Bu durumdaki öğrencilerin yaptıkları harcamaların ödenebilmesi için yurt dışında alınmış harcama belgelerinin ve bunların Türkçe tercümelerinin bulundukları ülkelerdeki büyükelçilik/konsolosluklara onaylatılarak Bakanlığa/kuruma gönderilmesi gerekir.

 • Resmî bursluluk sürecinde Tebliğe uygun olarak yaptığım harcamaların ödemesini başkasına ait bir kredi kartı ya da banka hesabı ile gerçekleştirdiğimde geri ödeme alabilir miyim?

  Anne, baba veya eşin dışında başka birinin banka hesabı ya da kredi kartından yapılan harcamaların geri ödemesi yapılmamaktadır.

 • Yabancı dil seviye tespit sınav ücretleri karşılanıyor mu?

  Resmî burslu öğrencilerin tüm öğrenim süreleri boyunca girecekleri yabancı dil seviye tespit sınavları (Test of English as a Foreign Language ve buna benzer sınavlar) ile yetenek ve mesleki yeterlik sınavlarından (Graduate Record Exam, Graduate Management Admission Test, Scholastic Aptitude Test ve buna benzer sınavlar) en fazla dört adedinin bedeli karşılanmaktadır.

 • Kabul belgesi temini süresince üniversitelere yaptığım başvuruların ücretleri karşılanır mı?

  Öğrenim süresi boyunca öğrencinin bağlı bulunduğu kılavuzda yer alan gidilebilecek ülkelerdeki dört üniversiteye kadar yapılan başvuru ücretleri ödenir.

 • Okul başvurularım esnasında okula gönderdiğim diploma, transkript ve garanti belgesi evraklarının gönderim ücretleri karşılanır mı?

  Resmî/kısmi burslu öğrencilerin kabul almak üzere üniversitelere başvururken üniversitelere gönderdikleri diploma, transkript, garanti belgesi evraklarının gönderilmesiyle ilgili olarak bütün öğrenim seviyeleri süresince dört adet gönderim ücreti karşılanır.

 • Tez masrafı olarak tezin yazımı, ciltlenmesi, fotokopi ücreti, resim ve grafik harcamaları ile diğer zorunlu giderler kapsamında yapılan harcamaların geri ödemesini temin edebilir miyim?

  Yurt dışında öğrenim gören resmî burslu/kısmi burslu öğrencilere tez masrafı olarak tezin yazımı, ciltlenmesi, fotokopi ücreti, resim ve grafik harcamaları ile diğer zorunlu giderler için harcama belgesine dayandırılması şartıyla en fazla 1 aylık yurt dışı burs miktarı kadar ödeme yapılır.

 • Okulun zorunlu tuttuğu ödemeler (bench-fee, araştırma giderleri vs.) karşılanır mı?

  Yurt dışında öğrenimde bulunan resmî burslu öğrencilerin öğrenimleriyle ilgili okul tarafından gerekli görülen ve Bakanlık tarafından onay verilen her türlü masrafları öğrencinin bağlı bulunduğu bakanlık/kurumca ödenir. Ancak öğrencilerin öğrenimleri sırasında bizzat sahip olmalarında, kullanmalarında zorunluluk bulunduğu okullarınca bildirilen her türlü araç-gereç, atölye ve laboratuvar çalışmalarının gerektirdiği maddelerin satın alınması veya kiralanması gibi masraflar, bunların ilgili Tebliğin 7 nci maddesi yedinci fıkrası uyarınca verilen ek ödenekten karşılanması gereken giderler kapsamında bulunmaması, alınan malzemenin demirbaş özelliği taşımaması, müşavirlik/ataşeliğe başvurmaları, öğrenim durumunun uygun görülmesi ve temsilcilikler tarafından Bakanlığa bilgi verilmesi kaydıyla müşavirlik/ataşelik/Bakanlık adına öğrenim gördükleri kurum tarafından ödenebilir.

 • Bekleme süresinde burs ödemesi yapılır mı?

  Öğrencilerin burssuz izinli sayıldıkları bekleme sürelerinde burs ödenmez.

 • Yurt içi dil öğrenimi kapsamında burs ve kurs ücreti ödemesi yapılmakta mıdır?

  1416 sayılı Kanun uyarınca resmî burslu öğrenim hakkı kazananlardan yabancı dil öğrenimlerini yurt içinde yapması uygun görülenlerin yurt içi bursları, dil kursu ve diğer öğrenim giderleri ödenir.

 • Yurt içi dil kursu ücretleri nasıl ödenmektedir?

  Resmî burslu öğrencilerin 12 aya kadar olan yurt içi dil kurslarının ücretleri öğrencilerin ilgili kurstan aldıkları fatura beyanına göre ödenir. Öğrencilere ödenecek aylık dil kursu ücreti kursa katılım sağlanan takvim yılındaki aylık yurt içi burs miktarını geçemez.

 • Yurt içi dil bursu almadan yurt içi dil eğitimi alabilir miyim?

  Yurt içi dil kursları kapsamında öğrenim gören öğrencilere talep etmeleri halinde yurt içi bursu ödenmeden yalnızca kurs ücretleri ödenebilir.

 • Yurt içi dil öğrenimi esnasında herhangi bir ödeme almadan dil öğrenimi alabilir miyim?

  Yurt içi dil kursları kapsamında öğrenim gören öğrenciler herhangi bir ödeme almadan kurs ücretlerini kendileri karşılamarı kaydıyla dil eğitimi alabilirler.

 • Yurt dışında öğrenim görmekteyken tezimle alakalı olarak başka bir yabancı ülkeye yapacağım seyahatlerde uçak biletlerim karşılanır mı?

  Yurt dışında öğrenim gören resmî burslu öğrencilerden tez veya teziyle ilgili alan çalışmasına ilişkin detaylı çalışma programını, çalışma tarihinden en az bir ay önceden müşavirlik/ataşeliğe sunan ve izin verilen öğrencilere her öğrenim seviyesinde en fazla iki defa olmak üzere gidiş-dönüş uçak bileti bedeli Bakanlık/müşavirlik/ataşelik veya ilgili kurumca karşılanır.

 • Yurt dışında öğrenim görmekteyken tez alan çalışması yapmak üzere başka bir yabancı ülkede bulunduğum süreçte burs ödemeleri nasıl gerçekleşir?

  Çalışmanın yapılacağı ülkede iki aydan fazla kalınması hâlinde bu ülkenin burs tutarı esas alınarak ödeme yapılır.

 • Yurt dışında öğrenim görmekteyken eş ya da çocukların sağlık harcamaları ödenir mi?

  Resmî burslu öğrencilerin 5510 sayılı Kanuna göre bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarının; öğrencinin bulunduğu ülkede 5510 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi kapsamına giren sağlık hizmetlerine ilişkin giderlerin tamamı, 5510 sayılı Kanunun 66 ncı ve ek 4 üncü maddesinde yer verilen usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.

 • Resmî burssuz statüde herhangi bir ödeme alabilir miyim?

  Öğrencilerin resmî burssuz oldukları dönemde kendileri için herhangi bir ödeme yapılmaz.

 • Lisansüstü öğrenimim boyunca kaç seminer, konferans veya toplantı için ödeme talep edebilirim?

  Resmî burslu/kısmi burslu öğrencinin öğrenim süresi boyunca katıldığı toplam dört seminer, konferans veya toplantı için ödeme yapılır.

 • Yurt dışında resmî burslu/kısmi burslu statüde bulunduğum ülkede kalabilmek için zorunlu olarak ödemem gereken oturum izni, polis kayıt ücreti ve benzeri ödemeler karşılanır mı?

  Yurt dışında öğrenim gören resmî burslu/kısmi burslu öğrencilerin bulundukları ülkelerde kalabilmeleri için zorunlu olarak ödemeleri gereken oturum izni, polis kayıt ücreti ve benzeri ödemeleri Bakanlık veya adına öğrenim gördüğü kurumca karşılanır.

 • Yurt dışına çıkmadan önce ödediğim pasaport cüzdan bedeli için geri ödeme talep edebilir miyim?

  Resmî burslu öğrencilerin yurt dışına ilk çıkışlarında ödedikleri pasaport cüzdan bedeli öğrencilerin bağlı bulunduğu bakanlık/kurum tarafından karşılanır.

 • Mezun olduktan sonra geçmişe yönelik geri ödeme talebinde bulunabilir miyim?

  Öğrenimini tamamlayıp yurda dönen ve görev talep eden öğrenciler mezuniyet tarihinden başlayarak en geç 6 ay içerisinde geçmişe dönük yaptıkları masrafların kendilerine ödenmesi için talepte bulunabilirler. Bu süre aşıldıktan sonraki talepler dikkate alınmaz.

 • Bakanlıkça düzenlenen oryantasyon/bilgilendirme eğitimleri/toplantı faaliyetlerine katılma durumunda masraflarım karşılanır mı?

  Resmî burslu statüde yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilere yönelik olarak yurt içinde oryantasyon/bilgilendirme eğitimleri/toplantı faaliyetleri düzenlenebilir. Öğrenci yurt dışına gittiğinde gerekli görülmesi halinde, mahallindeki müşavirlik/ataşelik koordinesinde Bakanlıkça oryantasyon/bilgilendirme eğitimleri/toplantıları yapılabilir. Bu kapsamda öğrencilere yönelik yapılacak harcamalar ile programa katılacak kişilerin masrafları ilgili bakanlık/müşavirlik/ataşelik/kurumca karşılanır.

 • Öğrenim gördüğüm ülkede eşim ve çocuklarım için sağlık sigortası yaptırmak zorundayım. Bunun geri ödemesini alabilir miyim?

  İlgili Tebliğe göre sadece resmî burslu/kısmi burslu statüdeki öğrenci için sigorta masrafı karşılanmaktadır. Eş ve çocuklar için sigorta ödemesi yapılamamaktadır. Ancak resmî burslu öğrencilerin 5510 sayılı Kanuna göre bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarının; bu öğrencinin bulunduğu ülkede 5510 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi kapsamına giren sağlık hizmetlerine ilişkin giderlerin tamamı, 5510 sayılı Kanunun 66 ncı ve ek 4 üncü maddesinde yer verilen usul ve esaslar çerçevesinde bağlı bulundukları kurumca ödenir.

 • Yurt dışındaki öğrenimlerin hangi dereceyle tamamlanması gerekir?

  1416 sayılı Kanun kapsamında öğrenim gören öğrencilerin, yerleştikleri ilgili yılın YLSY kılavuzunda ilan edilen ve Bakanlığımıza verdiği taahhüde konu nihai öğrenim derecesini (yüksek lisans veya doktora) tamamlamaları gerekmektedir.

 • Yurt dışındaki öğrenimi tamamladıktan sonra ne kadar süre içinde görev talebinde bulunmak gerekir?

  Yurt dışındaki öğrenimlerini kendilerine tanınan süre içinde başarıyla tamamlayan öğrenciler, mezuniyet tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde yurda dönerek Bakanlıktan alınan mezuniyet durumlarını gösterir belgeyle birlikte görev talep dilekçelerini adına öğrenim gördükleri kurum veya kuruluşa vermeleri gerekmektedir. Mezuniyet tarihi ile görev talep dilekçesi tarihi arasındaki sürenin 2 ayı geçmesi durumunda ilgili hakkında tazminat takibatına geçilmektedir.

 • 2 aylık yasal sürede görev talep eden öğrencilerden istenen belgeler nelerdir?

  Mezun öğrenciler, lisansüstü mezuniyet belgesi (Türkçe tercümesi ile birlikte), Yüksek Lisans ve/veya doktora tezinin birer örneği (basılı ve cd ortamında), tezinin 200 kelimeyi geçmeyecek Türkçe özetini Bakanlığa ve adına öğrenim gördükleri kurum veya kuruluşa teslim etmek zorundadır.

 • Görev alabilmem için ne gibi işlemleri gerçekleştirmem gerekiyor?

  Bursiyerler, mezun olunduğuna dair belge ile (diploma, geçici mezuniyet belgesi vb.) Genel Müdürlük internet sitesinden edinebilecekleri mezuniyet durum belgesi talep formunu imzalayıp Planlama ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına vererek mezuniyet durum belgesi verilmesi talebinde bulunur. Alınan bu belge ve diğer belgelerle birlikte adına öğrenim görülen kuruma veya üniversiteye dilekçe verilerek görev talebinde bulunulur. Atama işlemi için 3 aylık yasal süre, adına öğrenim görülen kuruma verilen görev talep dilekçesindeki tarihten itibaren başlamaktadır.

 • Yurt dışındaki öğrenim tamamlandıktan sonra hangi kadrolara atama yapılır?

  Yükseköğretim kurumları adına yurt dışına gönderilenlerden doktora öğrenimlerini başarıyla tamamlayanların, mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere adına öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumunun atama şartlarını karşılamaları şartıyla doktor öğretim üyesi kadrolarına, atama şartlarını sağlamamaları halinde ise öğretim görevlisi kadrolarına ataması yapılır. Kamu kurum ve kuruluşları adına öğrenim görenler ise gönderildikleri yılın YLSY kılavuzunda ilan edilen kadrolara atanırlar.

 • Adına öğrenim görülen kurumun ilgili kadrolarına atanmak için azami süre nedir?

  Öğrenimin başarıyla tamamlanması akabinde öğrencilerin adına öğrenim gördükleri kuruma verdikleri görev talep dilekçesinin tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde ilgili kurum tarafından atama yapılmak zorundadır. 3 ay içinde atama yapılmadığı takdirde mecburi hizmet yükümlülüğü sakıt olur.

 • Atama sürecinde hangi durumlarda kişilere Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde geçici görev verilir?

  Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması gibi nedenlerle adına öğrenim görülen kurumdaki ilgili kadroya atama işlemlerinin 3 ay içinde tamamlanamayacak olması halinde, bursiyerlerin mecburi hizmet yükümlülüklerinin sakıt olmaması için Milli Eğitim Bakanlığı teşkilatı bünyesinde (merkez veya taşra) bir göreve geçici olarak aday memur statüsünde ataması yapılmaktadır. Adına öğrenim görülen kurumdaki işlemler tamamlandığında ilgili kuruma naklen atama işlemleri başlatılır.

 • Mecburi hizmet süresi nasıl hesaplanır?

  Yurt içinde öğrenim gören öğrenciler okul ödemeleri ve/veya aylık burs ödemelerinin yapıldığı öğrenim süreleri kadar, yurt dışında öğrenim gören öğrenciler okul ödemeleri ve/veya aylık burs ödemelerinin yapıldığı öğrenim sürelerinin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlüdürler.

  Yurt içi bareminden yapılan burs ödemelerinde de okul ödemesi yapılması sebebiyle, yapılan burs ödemelerinin iki katı kadar mecburi hizmet süresi hesaplanır.

 • Yurt dışında geçirilen süreler memuriyette geçmiş sayılır mı?

  Mecburi hizmet karşılığında yurt dışına gönderilenlerin yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirdikleri sürelerin tamamı, Bakanlıkça belirlenen yurt dışında azami eğitim süresini geçmemek üzere, kademe ilerlemesine ve derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. Bu konudaki intibak işlemleri adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşlar tarafından yürütülmektedir. İntibak işlemleri, adına öğrenim görülen kurum tarafından yapılır.

 • Mecburi hizmet tamamlandıktan sonra kurumla ilişik kesilir mi?

  Mecburi hizmet süresinin tamamlanması sadece mecburi hizmet yükümlülüğünü ortadan kaldırmaktadır. Hesaplanan toplam mecburi hizmet süresi tamamlandıktan sonra kişinin kurumla ilişkisi, ilgili mevzuat hükümlerine veya taraflar arasındaki sözleşmeye bağlı bir durumdur.

 • Ödül Bursu nedir?

  Yurt dışındaki öğrenimlerini tamamlayıp yurda dönen ve görev talep edenlere, görev talep tarihi ile atamalarının onaylandığı tarih arasında, üç aydan fazla (90 gün) olmamak üzere yurt dışında öğrenim gördüğü ülke için ödenmekte olan yurt dışı aylığının yarısı kadar aylık ödeme yapılır. Verilen yurtiçi bursu ödül niteliğinde olup mecburi hizmete sayılmaz. Ancak görev talep ettikten sonra tazminatlı duruma düşme halinde borcuna sayılır.

 • Devlet memuru iken aylık izin alarak yurt dışında öğrenim görenler ödül bursu alabilir mi?

  1416 sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğin 6’ncı maddesinin altıncı fıkrasındaki hüküm uyarınca aylıksız izinli olarak öğrenimlerini sürdüren ve öğrenimlerini tamamlayıp yurda dönerek görev talep eden bursiyerlere ödül bursu ödemesi yapılmamaktadır.

 • SGK hizmet borçlanması nasıl yapılmaktadır?

  1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışı lisansüstü öğrenimini tamamlayan ve SGK Hizmet Borçlanması için Genel Müdürlüğümüze dilekçe ile başvuran kişilere yurt dışında geçirmiş oldukları öğrenim sürelerini gösteren belge düzenlenmektedir. Bu belge ile hizmet borçlanması için gerekli iş ve işlemler SGK tarafından yürütülmektedir.

 • Mecburi hizmetini ifa ederken başka bir kamu kurumu veya üniversiteye mecburi hizmet devri yapılabilir mi?

  Mecburi hizmet yükümlülüğünün farklı bir kuruma veya üniversiteye devri mümkündür. Yükseköğretim kurumları adına öğrenim görenlerin mecburi hizmetinin başka bir üniversite veya kamu kurumuna devrine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının uygun görüşü üzerine Milli Eğitim Bakanlığınca karar verilirken, kamu kurumları adına öğrenim görenlerin mecburi hizmetinin diğer kamu kurumları ile yükseköğretim kurumlarına devrine sadece Milli Eğitim Bakanlığınca karar verilmektedir.

 • Mecburi hizmet yükümlülüğü devam ederken ücretsiz izinle yurt dışına çıkabilir miyim?

  Mecburi hizmet yükümlülüğü devam ederken görev yaptığı kurum tarafından ücretsiz izin verilen bursiyerin yurt dışına çıkmasında herhangi bir engel bulunmamakla birlikte ücretsiz izin süresince geçirilen süreler hizmetten sayılmamaktadır.

 • Hangi durumlarda hakkımda tazminat takibatına geçilir?

  Tazminat durumunun söz konusu olabilmesi için öğrenci adına harcama yapılmış olması gerekir. Öğrenimlerini gönderiliş amaçlarına uygun bir dereceyle tamamlamayanlar, öğrenimlerinden vazgeçenler, öğrenimlerini tamamladıktan sonra iki ay içinde görev talep etmeyenler, atandığı ya da durumuna uygun teklif edilen göreve yasal süresi içinde başlamayanlar, yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi hükümlerine uymayanlar, mecburi hizmetlerini tamamlamadan görevlerinden istifa edenler veya devlet memurluğundan ihraç edilenler, mevzuata aykırı hareketlerden dolayı öğrencilikle ilişiği kesilenler hakkında tazminat hükümleri uygulanır ve kendilerine yapılan öğrenim masrafları faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilir.

 • Tazminatlı duruma düşünce hangi işlemler yapılır?

  Öğrenim süresince yapılan tüm öğrenim masrafları hesaplanarak kişiye borç bildirimi yapılır. Borcun tek seferde ödenmesi veya taksitlendirilmesi beklenir. Kendisine verilen yasal süre içerisinde cevap alınamaması durumunda kişiye ve kefillerine tekrar bildirimde bulunulur. Herhangi bir ödeme yapılmaması halinde hazine alacağının dava yoluyla tahsili için dosya Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

 • Kişiye borç bildirim yazısı gittikten sonra ne yapması gerekmektedir?

  Borçlu, yazının tebliğ tarihinden itibaren borç bildirim yazısında belirtilen süre içerisinde anapara borcunu bir defada ödeyebileceği gibi azami beş yıla kadar taksitlendirebilmektedir. Borçlu, anapara borcunu taksitle ödenmek istemesi durumunda borcun en fazla dört yıl içinde ödenecek şekilde (ilk yıl borcun %10’u, ikinci yıl %20’si, üçüncü yıl %30’u, dördüncü yıl ise %40’ı oranında olmak üzere) REBUS’ta ödeme planı oluşturması gerekmektedir Bakanlığımızca kabul edilebilir taksitle ödeme teklifinde bulunması gerekmektedir. Faiz borcu, anapara borcunun tamamının ödenmesi halinde hesaplanıp ilgiliye bildirilmektedir.

 • Ödeme planı sunduktan sonra yüklenme ve kefalet senedi düzenlemek gerekli midir?

  Borcunu taksitlendirerek ödemek isteyen kişilerin ödeme planları, borcuna karşılık yüklenme ve kefalet senedi düzenlenmesi kaydıyla uygun görülmektedir.

 • Borcun ödenme şekli nasıldır?

  Taahhütlerini ihlal ederek tazminatlı duruma düşen öğrenciler, kendilerine yapılan her türlü masrafı aynı döviz cins ve miktarı üzerinden yasal faiziyle ödemekle yükümlüdürler.  Borç miktarı ilgili tarafından Türk Lirası ile ödenir ve yapılan ödeme miktarı tahsil tarihindeki T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan edilen efektif satış kuru esas alınır.

 • Faiz başlangıç tarihi olarak hangi tarih esas alınır?

  Faiz borcunun hesaplanmasında öğrencilerin taahhüdünü ihlal ettiği tarih, faiz başlangıç tarihi olarak esas alınır.

 • Faiz oranı nasıl hesaplanmaktadır?

  Döviz cinsi anapara borcuna ilişkin faiz hesaplanırken Devlet Bankalarının yabancı para ile bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranı üzerinden uygulanır.

 • Mecburi hizmet süremi tamamlamadan istifa edersem ne olur?

  Mecburi hizmet süresini tamamlamadan görevinden istifa eden kişiler hakkında tazminat takibatına geçilir. Toplam mecburi hizmet süresinden ifa ettikleri mecburi hizmet süresi düşülür, bakiye para borcu hesaplanır ve ilgiliye borç bildiriminde bulunulur.

 • Tazminatlı durumda iken para borcum mecburi hizmete dönüştürülebilir mi?

  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı veya öğrencilik onuruna yakışmayan, ülke için zararlı sayılan fiil ve hareketlerde bulunmaları veya bu çeşit faaliyetlere katılmaları nedeniyle öğrencilikle ilişiği kesilenler, bulundukları ülke kanunlarına göre suç teşkil eden fiil ve hareketlerden dolayı haklarında hapis cezasına mahkûmiyet kararı verilenler, devlet memurluğundan veya kamu görevinden çıkarılanlar hariç olmak üzere haklarında tazminat takibatı başlatılan kişilerden;

  1) Yüksek lisans ve doktora taahhüdü bulunup doktora öğrenimine başlamaksızın gönderiliş amacına uygun yüksek lisans derecesiyle görev talep edenlerin, görev talep tarihine kadar ödeme planında taahhüt ettikleri para borçlarını faiziyle birlikte defaten ödemeleri ve yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi düzenlemeleri kaydıyla bakiye para borçları Bakanlığımızca uygun görülen bir yerde memur ünvanlı kadrolarda görev yapmak üzere bir defaya mahsus mecburi hizmete dönüştürülmekte,

  2) Yüksek lisans ve doktora veya doktora taahhüdü bulunup doktora öğrenimine başladıktan sonra doktora derecesini almadan gönderiliş amacına uygun yüksek lisans derecesiyle görev talep edenlerin, görev talep tarihine kadar ödeme planında taahhüt ettikleri para borçlarını faiziyle birlikte defaten ödemeleri ve yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi düzenlemeleri kaydıyla yüksek lisans öğrenimine ait bakiye para borçları Bakanlığımızca uygun görülen bir yerde memur ünvanlı kadrolarda görev yapmak üzere bir defaya mahsus mecburi hizmete dönüştürülmekte, yüksek lisans derecesini almaya hak kazandığı tarihten sonraki öğrenim masraflarının ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda tahsil edilmekte,

  3) Gönderiliş amacına uygun nihai öğrenim derecesiyle görev talep edenlerin, görev talep tarihine kadar ödeme planında taahhüt ettikleri para borçlarını faiziyle birlikte defaten ödemeleri ve yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi düzenlemeleri kaydıyla bakiye para borçları adına öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumları veya kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili kadrolarında görev yapmak üzere bir defaya mahsus mecburi hizmete dönüştürülmekte,

  4) Mecburi hizmetini tamamlamadan görevinden istifa eden veya müstafi sayılanlardan yükseköğretim kurumlarında veya kamu kurum ve kuruluşlarında yeniden kamu görevine başlayanların, başvuru tarihine kadar ödeme planında taahhüt ettikleri para borçlarını faiziyle birlikte defaten ödemeleri ve yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi düzenlemeleri kaydıyla bakiye para borçları bir defaya mahsus olmak üzere görev yaptıkları kurumlarda mecburi hizmete dönüştürülmektedir.

 • Hangi durumlarda hazine alacağının dava yoluyla tahsiline gidilir?

  Tazminat takibi başladıktan sonra ödeme planı göndermeme, senetlerin düzenlenmemesi, ödemelerin aksatılması, borcun ödenmemesi gibi durumlarda öncelikle uyarı yazısı yazılır; uyarı yazısına rağmen borç ödenmez, borcun ödenmesi konusunda anlaşma sağlanmazsa alacağın dava yolu ile tahsiline gidilir.

Yurt Dışı Görevlendirme

 • Yurt dışına öğretmen ve okutman görevlendirmeleri hangi mevzuat kapsamında yapılmaktadır?

  Yurt dışına öğretmen ve okutman görevlendirmeleri 05.06.2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında yapılmaktadır.  BAOKK kararına, 

  http://yyegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_01/11160705_2003-5753-sayYlY-BakanlYklararasY-Ortak-Kultur-Komisyonu-BKK_1.pdf  adresinden ulaşılabilir.

 • Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu üyeleri kimlerden oluşur?

  Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye, Millî Eğitim ve Kültür ve Turizm Bakanlıkları ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının yetkili temsilcilerinden oluşur. Diyanet İşleri Başkanlığı yetkili temsilcisi, din görevlilerine dair iş ve işlemlerde Komisyona iştirak eder.

 • Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri/okutmanları seçme sınavına nasıl başvuru yapabilirim?

  Başvurular, 

  https://www.meb.gov.tr/ internet adresinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavı başvuru kılavuzunda belirtilen tarihler arasında yapılır. Okutmanlık başvurularında akademisyenlerin bağlı bulundukları üniversitelerin ilgili birim amirliklerine, okutmanlığa başvuracak öğretmenlerin ise il millî eğitim müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekir.

 • Yurt dışında görevlendirilecek öğretmen ve okutmanları seçme sınavı başvuru kılavuzu her sene yayımlanır mı?

   Evet.

 • Yurt dışında görevlendirilecek öğretmen ve okutmanları seçme sınavı başvuru kılavuzu ne zaman yayımlanır?

  Sabit bir takvimi yoktur. İhtiyaç duyulan zamanlarda yayımlanır.

 • Yurt dışında görevlendirilecek öğretmen ve okutmanları seçme sınavı yılda kaç kez yapılır?

  Yurt dışında görevlendirilecek öğretmen ve okutmanları seçme sınavı genellikle yılda bir kez yapılır. Ancak ihtiyaç duyulması hâlinde yılda birden fazla da yapılabilir.

 • Yurt dışında öğretmen olarak görevlendirilebilmem için en az kaç yıl öğretmenlik yapmış olmam gerekir?

  Sınav başvurusunun son günü itibarıyla eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında en az 5 yıl çalışmış olmak gerekir.

 • Hâlihazırda sözleşmeli öğretmenim. Yurt dışı öğretmenlik sınavına başvuruda bulunabilir miyim?

  Hayır. 

 • Lisans mezuniyetim Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı/ Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları veya yabancı diller alanları dışında ise okutmanlık sınavına başvurabilir miyim?

  Hayır, lisans mezuniyet alanı Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı veya yabancı diller alanları dışında olanlar okutmanlık sınavına başvuramaz.

 • Milli Eğitim Bakanlığında öğretmenim. Asgari dil şartını sağlıyorum. Okutmanlık sınavına başvurabilir miyim?

  Asgari dil şartını ve alan mezuniyeti şartını sağlayan Bakanlığımız öğretmenleri de okutmanlık sınavına başvurabilirler.

 • Üniversitede öğretim üyesiyim. Yurt dışında öğretmenlik yapmak için başvuruda bulunabilir miyim?

  Hayır.

 • Özel okulda öğretmen olarak görev yapıyorum. Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavına başvuruda bulunabilir miyim?

  Hayır.

 • Hizmette beş yıl hesaplanırken hangi durumlar esas alınır?

  Hizmet yılı hesaplamalarında hizmet cetveli esas alınır. Aylıksız izin, istifa vb. durumlarda hizmete ara verilmesi hâlinde bu süreler ile askerlikte vekil/ücretli öğretmenlikte geçirilen süreler hizmet yılına dâhil edilmez. (Asker öğretmenlikte geçen süreler hizmet süresinden sayılmaktadır). Sözleşmeli öğretmenlikte geçirilen sürelerin tamamı sayılır. Özel öğretim kurumlarında öğretmen olarak geçirilen sürelerin ise 2/3 ü hizmet süresinden sayılır.

 • Vekil/Ücretli öğretmenlikte geçen sürelerim başvuru ön şartı olan beş yıl içinde sayılır mı?

  Hayır, sayılmaz.

 • Askerliğimi yapmadım. Yurt dışı görevine başvuruda bulunabilir miyim?

  Askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak gerekmektedir.

 • Yabancı dil belgesi istenen ülkelere başvururken sınavlar arası denkliği nereden öğrenebilirim?

  ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan dil belgelerine https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/GENEL/esdegerlikdokuman06042021.pdf adresinden ulaşılabilir. 

 • Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavına başvurmak için dil belgesi zorunlu mudur?

  Hangi ülkeler için dil belgesi isteneceği kılavuzda belirtilmektedir. Bu bakımdan kılavuzun iyi incelenmesi gerekmektedir. Her yıl yayımlanan kılavuzlarda dil belgesine ilişkin durumlar değişmekle birlikte Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Türk Cumhuriyetleri için dil belgesi istenmemektedir.

 • Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca) öğretmeniyim veya yabancı dille eğitim veren bir bölümden mezun oldum. Yabancı dil belgesi ibraz etmem istenir mi?

  Yabancı dil belgesi isteyen ülkelere başvuracak tüm adayların yabancı dil belgesi sunması gerekmektedir.

 • Yabancı dil belgesi istenen ülkeler için başvuruda bulunurken yabancı dil sonuç belgemin olması şart mıdır?

  Yabancı dil belgesi isteyen ülkelere başvuracak adayların sınav başvurusunun son günü itibarıyla yabancı dil sonuç belgelerinin olması gerekmektedir.

 • Yabancı dil belgesi istenen ülkeler için başvuruda bulunurken yabancı dil puanımın süre sınırlaması var mıdır?

  Yabancı dil belgesinin sınav başvurusunun son günü itibarıyla 5 yıl içinde alınmış olması gerekir. 

 • Yabancı dil belgesi istenen ülkelere başvuru için sadece YDS mi geçerlidir?

  Hayır, YDS veya YÖKDİL sınavı ile ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan alınmış dil belgeleri de geçerlidir.

 • Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavına başvurdum ancak başvurum onaylanmadı veya yanlış ücret yatırdım. Ücretimi geri alabilir miyim?

  Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusu yapmayan adayların ücretleri ile yanlış yatırılan ücretler adaylara iade edilir. Ücretlerin iadesi, sınavın tamamlanmasından sonra MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesi tarafından herhangi bir başvuruya gerek olmadan T.C. Ziraat Bankasına iade edilir. Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusu yapmayan adayların ücretleri ile yanlış yatırılan ücretler, hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca T.C. Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile merkezî ödeme ekranlarından “MEB İade Bedeli” altında T.C. kimlik numaralarına iade edilir. T.C. Ziraat Bankası aracılığı ile T.C. Kimlik numarasına ücret iadesi yapıldığında MEBBİS'e kayıtlı telefon numarasına kısa mesaj gönderilmektedir.

 • Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavına başvururken başvuru ücretleri dışında herhangi bir ücret ödemem gerekir mi?

  Hayır, sınav başvuru ücreti dışında ayrıca başvuru merkezlerine ve bankalara herhangi bir ücret ödenmez.

 • Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavına başvurmak istiyorum ancak başvuru ekranında bazı bilgilerimde eksiklik/yanlışlık var. Ne yapmam gerekir?

  Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi vb. bilgilerinin başvuru yapılmadan önce MEBBİS e- Personel Modülünden kontrol edilmesi varsa yanlış veya eksik bilgilerin il/ilçe milli eğitim müdürlükleri özlük birimleri tarafından düzeltilmesi gerekir.

 • Devam eden disiplin soruşturmam var. Yurt dışı göreve başvuruda bulunabilir miyim?

  Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavına başvurulabilir. Ancak soruşturma tamamlanmadan yurt dışına görevlendirme yapılmaz.

 • Hangi disiplin suçları yurt dışında görevlendirilmeye engeldir?

  Son 10 yılda kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası alanlar yurt dışında görevlendirilmez.

 • Aylıksız izindeyim, yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavına başvuruda bulunabilir miyim?

  Evet.

 • Yurt dışında görevlendirilme şartlarını taşıyan bir öğretmenin en fazla kaç kez yurt dışı öğretmenlik veya okutmanlıkla görevlendirilme hakkı vardır?

  Bir kişi Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından en fazla 2 defa yurt dışında görevlendirilebilir.

 • Daha önce Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirildim ve görevimi başarıyla tamamladım. Yurt içinde göreve başladıktan ne kadar sonra yeniden yurt dışı göreve başvuruda bulunabilirim?

  Yurt içi görevine başladığı tarihten itibaren sınav başvurusunun son günü itibarıyla en az 2 yıl yurt içinde çalışmış olanlar başvuruda bulunabilir.

 • Daha önce Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirildim ve beş seneden az görev yaptım. Yurt dışı görev hakkımın birini tamamlamış sayılır mıyım?

  Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin yurt dışı görev süresi bir yıldır. Bu nedenle bir yıl çalışılması  durumunda bir görev hakkı bitmiş sayılır.

 • Önceki yurt dışı görevimde başarısız bulunduğum için/soruşturma sonucuna bağlı olarak yurt içi göreve döndürüldüm. Sınava yeniden müracaat edebilir miyim?

  Hayır.

 • Daha önce Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirildim ve görevimi başarıyla tamamladım. Yurt içinde göreve başladıktan sonra ücretsiz izne ayrıldım. İki sene sonra yeniden yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavına başvuruda bulunabilir miyim?

  Hayır, sınav başvurusunun son günü itibarıyla yurt içinde en az 2 yıl fiilen çalışmış olmak gerekir.

 • Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin yurt dışı görev süreleri kaç yıldır?

  Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin yurt dışı görev süresi bir yıldır. Bunların görev süresi, başarılı olmaları ve bulundukları ülkenin çalışma koşulları dikkate alınmak kaydıyla her defasında 1 yılı geçmemek üzere, Komisyonca 4 yıl daha uzatılabilir. Toplam görev süresi 5 yılı geçemez.

 • Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerde yaş sınırı var mıdır?

  Hayır.

 • Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavında birden fazla ülke grubuna başvuruda bulunabilir miyim?

  Hayır, aday belirtilen ülke gruplarından yalnız biri için başvuruda bulunabilir. Bu nedenle başvuru ekranında ülke gruplarından yalnız birinin işaretlenmesi gerekir.

 • Yapılan sınavlarda başarılı olan eşlerin yurt dışı görevlendirilmelerinde eş durumu dikkate alınır mı?

  Aynı ülke grubunda sınava giren eşler, branşlarında ihtiyaç duyulan ülkelere görevlendirilir. 

 • Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavı başvurum hangi durumlarda geçersiz sayılır?

  a) Başvuru şartlarını taşımayan, 

  b) Bilgileri eksik, hatalı veya çelişkili olan, 

  c) Yanlış beyanda bulunan ve başvurusunu belirtilen süre içerisinde yapmayan, 

  ç) Sınav ücretini sınav takvimi doğrultusunda Kılavuzda belirtilen bankalardan birine yatırmayan, 

  d) Başvuru işlemi elektronik ortamda okul/kurum müdürlüğü tarafından onaylanmayan adayların başvuruları geçersiz sayılır.

 • Mesleki yeterlik sınavını hangi birim/kurum yapar?

  MEB Ölçme ve Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.

 • Mesleki yeterlilik sınavı giriş belgemi nereden alırım?

  Mesleki Yeterlilik Sınavı “Sınav Giriş Belgeleri” yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavı başvuru kılavuzunda belirtilen tarihten itibaren https://www.meb.gov.tr/  internet adresinden alınır. Adaylara ayrıca Sınav Giriş Belgesi gönderilmez.

 • Mesleki yeterlilik sınavı uygulaması nerede, ne zaman ve ne şekilde yapılır?

  Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı, Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavı başvuru kılavuzunda belirtilen tarihte,   Ankara’da merkezî sistemle tek oturum hâlinde yapılır ve 120 dakika sürer. Sınavda 100 adet sorudan oluşan A-B soru kitapçığı kullanılır.

 • Mesleki yeterlilik sınavı konu ve puan dağılımı nasıldır?

  Mesleki yeterlilik sınavı konu ve puan dağılımları kılavuzlarda belirtilmektedir.

 • Mesleki yeterlilik sınavında başarılı sayılmam için kaç puan almam gerekir?

  Mesleki yeterlilik sınavından en az 60 (altmış) ve daha yüksek puan alan adaylar içerisinden en yüksek puan alan adaydan başlanarak puan üstünlüğüne göre her ülke grubu ve alanlar için ayrı ayrı başarı sıralaması yapılarak Kılavuz sonundaki tablolarda belirtilen sayıda öğretmen, temsil yeteneği sınavına alınacaktır. Mesleki yeterlilik sınavı sonucuna göre yapılacak başarı sıralama listesinde en son sırada yer alan aday ile eşit puana sahip adaylar, o alan için belirtilen kontenjan sayısını aşsa dahi temsil yeteneği sınavına alınır.

 • Temsil yeteneği sınavı nedir?

  Temsil Yeteneği Sınavı, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından uygulanan sözlü sınavdır.

 • Mesleki yeterlilik sınavından en az 60 (altmış) ve daha yüksek puan alan her aday temsil yeteneği sınavına katılır mı?

  Mesleki yeterlilik sınavı sonuçlarına göre ülke grupları ve branşlar dikkate alınarak en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere kılavuzda belirtilen kontenjanın iki katı kadar aday temsil yeteneği sınavına çağırılır.

 • Temsil yeteneği sınav konu ve puan dağılımı nasıldır?

  Temsil yeteneği sınav konu ve puan dağılımı kılavuzda belirtilmektedir.

 • Temsil yeteneği sınavı değerlendirme süreci nasıldır?

  Temsil yeteneği sınavına alınan adaylar, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunda yer alan her kurum temsilcisi tarafından ayrı ayrı değerlendirilir. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu üyelerince ayrı ayrı takdir edilen değerlendirme puanlarının aritmetik ortalaması alınarak her adayın temsil yeteneği sınav puanı belirlenir. Kesirli puanlar bir üst puana tamamlanır.

 • Temsil yeteneği sınavında taban puan kaçtır?

  Temsil yeteneği sınavında en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılır.

 • Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavına başvurduktan sonra soyadım değişti. Bakanlığa bildirmem gerekir mi?

  Evet, çeşitli sebeplerle veya mahkeme kararı sonucunda “soyadı” değişen adayların Bakanlığa bilgi vermeleri gerekir.

 • Mesleki yeterlik sınavı ile temsil yeteneği sınavının yol ve konaklama masrafım karşılanır mı?

  Hayır.

 • Mesleki yeterlilik sınavı ile temsil yeteneği sınavı sonucumu nereden öğrenebilirim?

  Mesleki yeterlilik sınavı ile temsil yeteneği sınavı sonuçları https://www.meb.gov.tr/   internet adresinden duyurulur. Adaylara sınav sonuç belgesi gönderilmez.

 • Görevlendirmeye esas başarı sıralaması nasıl düzenlenir?

  a) Görevlendirmeye esas başarı sıralaması, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yapılan temsil yeteneği sınavından en az 70 puan alan adaylar arasından mesleki yeterlilik sınavı ve temsil yeteneği sınavı puanının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle ülke grupları ve alanlar dikkate alınarak ayrı ayrı yapılır. Görevlendirmeye esas başarı puanının hesaplanmasında kesirli puanlar için bölme işlemi virgülden sonra iki basamak şeklinde uygulanır.

  b) Mesleki yeterlilik sınav puanı ve temsil yeteneği sınav puanının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle puan üstünlüğüne göre başarı sıralaması yapılarak yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavı başvuru kılavuzunun Tablolar bölümünde ülke grupları ve alanlar bazında belirtilen sayıda öğretmen başarılı sayılarak yurt dışında görevlendirilmeye hak kazanır.

  c) Görevlendirilmeye esas başarı puanlarının eşit olması durumunda; görevlendirme sıralamasında sırasıyla doktora, yüksek lisans, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında ilk defa görevlendirilme ve mesleki kıdem dikkate alınır.

 • Görevlendirilmeye esas başarı puanımı nereden öğrenebilirim?

  Görevlendirilmeye esas başarı puanları https://www.meb.gov.tr/  internet adresinden duyurulur. 

 • Yurt dışında görevlendirilmeye hak kazandım ve henüz görevlendirme sıram gelmedi. Sınav sonucum ne zamana kadar geçerlidir?

  Temsil yeteneği sınav sonuçları sınavın yapıldığı yılı takip eden 3’üncü yılın sonuna kadar geçerlidir.

 • Mesleki yeterlilik sınavım hangi durumlarda geçersiz olur?

  a) Adayın başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınava girmesi,

  b) Sınav bitiminden sonra, cevap kâğıdı ve soru kitapçığının, sınav kutularından çıkmaması/eksik çıkması,

  c) Herhangi bir şekilde kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi,

  ç) Sınav evrakındaki bilgilerle geçerli kimlik belgesindeki bilgiler arasında çelişki olması,

  d) Başka adaya ait sınav evrakının kullanılması,

  e) Adayın yerine başkasının sınava girmesi,

  f) Sınav kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakının gönderilmesi,

  g) Cevap kâğıdının değerlendirmesi yapılırken sistemin aynı salonda, adayın oturduğu sıralar dikkate alınmaksızın yapılan kopya analizi sonucunda ikili/toplu kopya çekildiğinin tespit edilmesi,

  ğ) Cevapların, cevap kâğıdına işlenmemesi,

  h) Sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak vb.),

  ı) Merkezî Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kurallarının ihlal edildiğinin salon görevlileri veya Bakanlık temsilcileri tarafından tutanakla tespit edilmesi hâllerinde adayın sınavı geçersiz sayılır.

 • Mesleki yeterlilik sınav sonucuma nasıl itiraz edebilirim?

  a) Adaylar sınav sorularına ve uygulamasına yönelik itirazlarını soru ve cevap anahtarının http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını ise sonuçların http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne iletilmek üzere Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne yaparlar.

  b) Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye

  İşletmesine ait hesaba T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk

  Bankasının; ATM, internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden ilgili senenin kılavuzunda belirtilen itiraz ücretini yatırarak alınan banka dekontu/ATM fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yaparlar.

  c) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, iletişim bilgileri, banka dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçeler ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

  ç) Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

 • Temsil yeteneği sınavı itirazı süreci nasıldır?

  a) Aday temsil yeteneği sınavı sonucuna ilişkin itirazlarını sonucun adaylara duyurulmasından itibaren en geç 3(üç) iş günü içerisinde Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne yazılı başvuru ile yaparlar.

  b) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, imzası ve iletişim bilgileri olmayan dilekçeler dikkate alınmaz.

 • Görevlendirme şartlarından birini taşımadığımın sonradan anlaşılması durumunda ne olur?

  Adayın görevlendirme şartlarını taşımadığının sonradan anlaşılması durumunda aday sınavı kazanmış/yurt dışında görevlendirilmiş olsa dahi hakkındaki tüm işlemler iptal edilerek görevlendirilmeye hak kazananlar listesinden çıkarılır. 

 • Görevlendirme şartlarından birini sonradan kaybettiğimin anlaşılması durumunda ne olur?

  Adayın görevlendirme şartlarından herhangi birini sonradan kaybetmesi durumunda, aday sınavı kazanmış/yurt dışında görevlendirilmiş olsa dahi hakkındaki tüm işlemler iptal edilerek görevlendirilmeye hak kazananlar listesinden çıkarılır. 

 • Görevlendirildiğim ülkeye gitmek istemediğim durumda ne olur?

  Görevlendirmeye hak kazanan ve yurt dışı görevlendirilmesi yapıldıktan sonra bu haklarından vazgeçen öğretmenlerin yurt dışı görevlendirmelerine ilişkin sınav başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.

 • Görevlendirildiğim ülkede olağanüstü durumlar olması durumunda ne olur?

  Görevlendirilen ülkede savaş, iç karışıklık, tabii afet, salgın hastalık ve can güvenliğini tehdit eden benzeri olağanüstü durumların ortaya çıkması veya çalışma ve oturma izninin uzatılamaması gibi nedenlerle yurt içi göreve dönmek durumunda kalanlardan görev yaptığı toplam süre 3 yıldan daha az olanlar, bu hususların ortadan kalkması hâlinde aynı ülkede veya ihtiyaç hâlinde diğer ülkelerde görevlendirilebilir. Bu görevlendirme önceki görevlendirmenin devamı niteliğindedir. Teklif edilen ülkelerde kendi istekleri ile görev yapmak istemeyen öğretmenlerin hakları ortadan kalkar. 

 • Görevlendirildiğim ülke makamlarınca vize verilmemesi durumunda ne olur?

  Yurt dışı görevlendirilmesi iptal edilir.

 • Yurt dışı öğretmenlik görevindeyken istemem hâlinde başka bir ülkeye görevlendirilebilir miyim?

  Hayır.

 • Yurt dışı görevim süresince yurt içi aylığım yatmaya devam eder mi?

  Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirildikleri süre içerisinde kurumlarınca aylıklı izinli sayılır. Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin yurt içi aylıkları 05.06.2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11 inci maddesi doğrultusunda bağlı bulundukları kurum tarafından Türkiye'de Türk Lirası olarak ödenir. 

 • Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlere hangi ülkede ne kadar yurt dışı aylığı ödendiğini nereden öğrenebilirim?

  Yurt dışı aylıkları 05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki çizelgede belirtilmektedir. 

  https://yyegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_01/16165017_Yurt_DYYY_AylYk_Odemeleri_Cetveli.pdf

 • Yurt dışı görevi süresince ek dersim yatmaya devam eder mi?

  Hayır.

 • Yurt dışı görevi süresince yurt dışı aylıkları Millî Eğitim Bakanlığı tarafından mı ödenir?

  Hayır, yurt dışı aylıkları Dışişleri Bakanlığı tarafından ödenmektedir.

 • Bir ders yılı görev yapmadan yurt içi görevine dönme isteğim kabul edilir mi?

  En az bir ders yılı görev yapmadan, resmî belgeye dayalı bir mazereti olmaksızın yurt içi görevine dönme isteğinde bulunan öğretmenlerin istekleri kabul edilmez. Belgeli olarak mazeret beyanında bulunanların talebi, yerlerine öğretmen gönderilmesinin mümkün olduğu hâllerde Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından değerlendirilir.

 • Yurt dışı görevlendirilmeye hak kazandığımı öğrenir öğrenmez yurt içi görevim sona erer mi?

  Hayır. Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler görevlendirildiği ülke tarafından vize verilinceye kadar yurt içi görevlerine devam ederler. Hazırlıkların vize süreci göz önünde bulundurularak yapılması gerekir.

 • Yurt dışında görevlendirildikten sonra MEB tarafından herhangi bir eğitime tabi tutulur muyum?

  Evet, görevlendirilen tüm öğretmenler, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından ‘Yurt Dışı Göreve Uyum’ seminerine alınır.

 • Alan değişikliği yaptım. Önceki alanımda görevlendirilmek üzere yurt dışı öğretmenliğe başvurabilir miyim?

  Hayır, başvuru yapılan tarih itibarıyla geçerli olan alan için yurt dışı öğretmenliğe başvuru yapılabilir.

 • Yurt dışında görevlendirilmem durumunda kadrom bulunduğum okulda kalır mı?

  Hayır, yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin kadroları il/ilçe milli eğitim müdürlüğü normuna alınır.

 • Yurt dışına öğretmen olarak görevlendirildim. Kadrom, il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne ne zaman ve nasıl alınır?

  Yurt dışı görev yerine hareket tarihinden önce Valilik kararnamesi düzenlenirse öğretmenlerin kendileri okullarından ayrılıp il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde başlamaları gerekir.  Yurt dışı görev yerine hareket tarihinden önce sürenin kısıtlı olması nedeniyle Valilik kararnamesi düzenlenemezse kadrolarının il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde alınması işlemleri için vekalet bırakılması gerekir.

 • Yurt dışına öğretmen olarak görevlendirildim. Pasaport alma sürecim nasıl işler?

  Görevlendirilme yazıları ile birlikte kadrolarının bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerine pasaport başvurusunda bulunulması gerekir.

 • Yurt dışında görevlendirilmem durumunda müdür/müdür yardımcılığı görevinden ayrılmak zorunda mıyım?

  Yurt dışında görevlendirilen yöneticilerin yurt dışı görev yerlerine hareket tarihinden önce müdür/müdür yardımcılığı görevinden ayrılması gerekir.

 • Yurt dışında görevlendirildiğim zaman hangi branşta görev yaparım?

  Öğretmenler, Avrupa ülkelerinde Türkçe ve Türk kültürü dersi öğretmenliği; Bakanlığımıza bağlı okulların bulunduğu ülkelerde ise kendi branşında görev yaparlar.

 • Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavına başvurmak için branşıma uygun kadro olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?

  İlgili yılda yayımlanan kılavuz ekinde yer alan tablolarda hangi branşlarda öğretmen ihtiyacı olduğu belirtilmektedir.

 • Yurt dışı öğretmenlik görevi sürekli görevlendirme midir?

  Hayır, yurt dışı öğretmenlik görevi geçici görevlendirme kapsamında değerlendirilir.

 • Yurt dışı öğretmenlik görevindeyken senelik izin hakkım kaç gündür?

  Yurt dışı göreve giden bir öğretmen okulların kapalı olduğu zamanlarda kullanmak üzere 30 gün yıllık izin hakkına sahiptir. Bununla birlikte mücbir durumlarda amir inisiyatifiyle kullanılmak üzere 10 gün mazeret izni kullanabilir. 

 • Devlet memuru olan eşim, yurt dışı görevim boyunca ücretsiz izin kullanabilir mi?

  Evet. Yurt dışında görevlendirilen personelin eşlerine kurumlarınca, yurt dışı görevi süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok 8 yıla kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 108 inci maddesinde belirtilen esaslar dahilinde aylıksız izin verilebilir.

 • Yurt dışı öğretmenlik/okutmanlık görevinde derse girmek haricinde yapılması gereken ek görevler var mıdır?

  Yurt dışına ülke temsil göreviyle görevlendirilen öğretmen/okutman, Büyükelçilik/Başkonsolosluk/Eğitim Müşavirliği/ Eğitim Ataşeliği tarafından düzenlenen toplantı ve organizasyonlara katılmakla görevlidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi Millî bayramların kutlanması için gerekli organizasyon ve hazırlıkları yapmak, Eğitim Müşavirliği/Ataşeliğince verilen tüm görevleri yapmakla yükümlüdür.

 • Yurt dışındaki tedavi ve ilaç giderleri karşılanır mı?

  Yurt dışındaki öğretmen ve okutmanların tedavi ve ilaç giderleri, ilgili mevzuat doğrultusunda kadrolarının bulunduğu kurumlarca karşılanmaktadır. 

  Öğretmenler, yurt dışındaki tedavileri ve ilaçları nedeniyle yapmış oldukları harcamalarına ilişkin belgelerin asıllarını tercümeleri ile birlikte görev yaptıkları ülkedeki ilgili dış temsilciliğe dilekçe ile birlikte teslim eder. Harcamaya ilişkin belgeler incelenip onaylandıktan sonra dış temsilcilik tarafından öğretmenin kadrosunun bulunduğu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderir. Tedavi giderlerinin karşılanması için İl Milli Eğitim Müdürlüklerince Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünden ödenek talep edilir. Ödeme iş ve işlemleri ilgili mevzuatınca il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılır.

  Okutmanlar, yurt dışındaki tedavileri ve ilaçları nedeniyle yapmış oldukları harcamalarına ilişkin belgelerin asıllarını tercümeleri ile birlikte görev yaptıkları ülkedeki ilgili dış temsilciliğe dilekçe ile birlikte teslim eder. Harcamaya ilişkin belgeler incelenip onaylandıktan sonra dış temsilcilik tarafından okutmanın kadrosunun bulunduğu Üniversite Rektörlüğüne gönderir. Ödeme iş ve işlemleri ilgili mevzuatınca Üniversite Rektörlüğünce yapılır.

 • Yurt dışında görevlendirilen okutman ve öğretmenlerin oturum izni alma/yenileme çalışma izni alma /yenileme ve bunlar için alınacak zorunlu sağlık sigortası giderleri karşılanır mı?

  Evet. Oturum izni alma/yenileme, çalışma izni alma/yenileme ve varsa bunlar için zorunlu sağlık giderine ilişkin harcama belgelerinin asılları ve tercümeleri, öğretmen ve okutmanlar tarafından ilgili dış temsilciliklerimize dilekçe ile sunulur.  Söz konusu giderler, temsilciliklere önceden gönderilen avanstan veya avans bulunmaması halinde dış temsilciliklerce Bakanlığımıza gönderilmesi halinde Genel Müdürlüğümüzce karşılanmaktadır.

 • Yurt dışına görevlendirilen öğretmen ve okutmanların gidiş ve dönüşlerinde harcırahla ilgili hangi giderler ne şekilde karşılanır?

  Yurt dışında görevlendirilen öğretmen ve okutmanlar, yurt dışı görev yerine ilk gidişi ve yurt dışı görevinden kesin dönüşünde ulaşım giderleri ile birer günlük yurt dışı yol yevmiyeleri ödenmektedir. Yurt dışında göreve başlayanlar, hazırladıkları yurt dışı geçici görev yolluk bildirimlerini bulunduğu ülkedeki dış temsilciliklere teslim eder. Öğretmenlerin yolluk bildirimleri, kadrosunun bulunduğu il milli eğitim müdürlüğüne; okutmanların yolluk bildirimleri ise Genel Müdürlüğümüze dış temsilcilikler tarafından gönderilir. Yolluk bildirimleri incelendikten sonra ilgili mevzuat doğrultusunda ödemeler yapılır. Yurt dışı görevinden kesin dönüşlerinde ise öğretmenler kadrolarının bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne; okutmanlar ise Genel Müdürlüğümüze yolluk bildirimlerini teslim ettikten sonra ödemeler yapılır.

 • Yurt dışında görevlendirilen okutman ve öğretmenler, görev yerlerine gidiş ve dönüşlerinde otobüs, tren ya da şahsi araçlarını kullanabilirler mi?

  Öğretmen ve okutmanların görevlendirme ve çekilme onaylarında uçak ile seyahat etmeleri belirtilmektedir. Ancak talep edilirse kendi özel araçları ile tren veya otobüs gibi ulaşım araçları da kullanılabilir. Bu durumda, ilgililerin görev yerlerine gidiş ve görev yerlerinden dönüşlerinde kullanacakları vasıta hakkında önceden Genel Müdürlüğümüze bilgi vermesi gerekmektedir. Yolluk bildirimlerinde otobüs ve tren biletindeki miktar; şahsi araç kullanımında ise ulaşım gideri olarak tren veya otobüs rayiç bedeli yazılır.

 • Kıbrıs'ta görevlendirilen öğretmen ve okutmanların gidiş ve dönüş yollukları hangi para biriminden ödenir?

  Kıbrıs yollukları, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen yolluk cetvelinde belirtilen rakamlar üzerinden Türk Lirası cinsinden ödenir.

Genel Müdürlük Atatürk Bulvarı No 98 6. Kat C Blok 06624 Bakanlıklar / ANKARA Genel Müdürlük Makamı 312 413 16 93, 413 16 94 Bursiyer Şubesi 0312 413 15 97 Emniyet Mh. Milas Sk. No21 Teknikokullar, Yenimahalle/ANKARA - Personel İletişim Bilgisi İçin Tıklayınız

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.