Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü

Hukuk Alanında Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Yurt Dışına Gönderilen Bursiyerleri Bilgilendirme Toplantısı Başladı

Hukuk Alanında Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Yurt Dışına Gönderilen Bursiyerleri Bilgilendirme Toplantısı 24 Nisan’da İstanbul’da başladı.  
Hukuk Alanında Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Yurt Dışına Gönderilen Bursiyerleri Bilgilendirme Toplantısı Başladı

1416 sayılı Kanun kapsamında hukuk alanlarında yurt dışında lisansüstü öğrenim gören 173 resmî bursiyere yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısının açılışına Bakanlığımız adına Bakan Yardımcımız Sayın Orhan ERDEM, Müsteşar Yardımcımız Sayın Ferda YILDIRIM, Genel Müdürümüz Sayın Bülent ÇİFTCİ, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Sayın Semih AKTEKİN, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Ömer Faruk YELKENCİ ile Yükseköğretim Kurulu adına YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Sayın Prof. Dr. Hasan Nuri YAŞAR, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanı Sayın Ayşegül KUTAY GÜNDOĞAN katıldı.

 

Açılış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet edilen Genel Müdürümüz Sayın Bülent ÇİFTCİ; programın amacı ve tarihçesi hakkında bilgi verdi. Dünyanın 49 ülkesinde 4000’e yakın resmî bursiyerin program kapsamında lisansüstü öğrenimine devam ettiğini belirten Genel Müdürümüz Sayın Bülent ÇİFTCİ; bundan sonraki süreçte rakamlardan çok nitelikli öğrencilerin programa dahil edilmesine yönelik çalışmaların bulunduğunu vurguladı.

 

Bilgi ve teknoloji üretimi, bilgi transferi gibi küresel dünyaya yön veren çalışmaların ancak nitelikli insan kaynaklarıyla mümkün olabileceğini vurgulayan Genel Müdürümüz Sayın Bülent ÇİFTCİ;  “Ülkemizin; bilgiyi ve teknolojiyi üreten ülke olma yolunda yurt dışında lisansüstü öğrenim görmüş, bilgiyi yerinde elde etmiş ve bu bilgilerle ülkemize hizmet edecek siz değerli arkadaşlarımız, yukarıda bahsettiğimiz nitelikli insan kaynağını oluşturmaktasınız. Amacımız; kendini çevresini, çağını aşarak küçük kaygılardan kurtulup büyük kaygılara yönelmesini bilen kâmil insanlar vücuda getirebilmektir.” İfadelerini kullandı.

 

Genel Müdürümüz Sayın Bülent ÇİFTCİ’den sonra kürsüye davet edilen YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Ömer AÇIKGÖZ konuşmalarında bursiyerlerin ülkemize nasıl bir katma değer sağlayacakları üzerinde düşünmeleri gerektiğini vurguladı. Anne ve vatan sevgisinin eşdeğer kavramlar olduğunun altını çizen Sayın Prof. Dr. Ömer AÇIKGÖZ; salonda bulunan tüm bursyerlerin vatana hizmet etmek için can attıklarından emin olduğunu belirtti. Bursiyerlerin hukuk metodolojisi ve felsefesi üzerinde durmaları gerektiğini belirten Sayın Prof. Dr. Ömer AÇIKGÖZ; adaleti tesis etmenin esas amaç olduğunu, bunun en önemli şartının da hak ve hakikati bilmekten yana olduğunu vurguladı.

 

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Ömer AÇIKGÖZ’den sonra kürsüye davet edilen Bakan Yardımcımız Sayın Orhan ERDEM; ülkemizin geleceği olan bursiyerlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek sözlerine başladı.

 

Tüm ülkelerin gelecekleri için en önemli kaynağın iyi eğitime sahip nitelikli insan gücü olduğunu belirten Bakan Yardımcımız Sayın Orhan ERDEM; Ülkemizin 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olma hedefi dikkate alındığında, bu hedefe ulaşabilmesi ancak nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan faktörü ile mümkün olabileceğini, bunun da, küresel ölçekte rekabetçi bir yükseköğretim sistemine sahip olunmasını gerekli kıldığını, ülkemizde yükseköğretime erişim ve yükseköğretim alanındaki okullaşma oranının artırılması 2000’li yıllar öncesinde çözümlenmesi gereken en öncelikli konu iken, özellikle 2003-2014 yılları arasında bu konuda sayısal açıdan çok önemli gelişmeler sağlandığını ve yatay büyüme olarak adlandırabileceğimiz büyük bir büyümeye şahit olunduğunu ifade etti.

 

Üniversitelerin, ülkelerin uygarlık yarışındaki en önemli gücü ve vazgeçilmez kurumları olduğunun altını çizen Bakan Yardımcımız Sayın Orhan ERDEM; ülkemizin stratejik hedeflerine ulaşma yolunda araştırma ve geliştirme çalışmalarının çok önemli olduğunu, bu bağlamda 2002 yılında 76 olan üniversite sayısının bugün 114 devlet, 68 vakıf olmak üzere 182’ye ulaştığını, ayrıca 5 vakıf meslek yüksekokulu ve Millî Savunma Üniversitesi ile Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesiyle birlikte toplam 187 yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam edildiğini belirtti.

 

Yükseköğretim sistemindeki son 10 yılda yaşanan büyüme sürecinin bundan sonraki aşamasının nitelik ve kalite bakımından da büyüme olduğunu belirten Bakan Yardımcımız Sayın Orhan ERDEM; bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımız marifetiyle idari ve mali açıdan bağımsız bir “Yükseköğretim Kalite Kurulu” oluşturulduğunu, kurulun yükseköğretim kurumlarımızda eğitim öğretim, araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini tamamlayacağını, yine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımızın koordinasyonunda, hem üniversitelerin bulundukları bölgeye olan katkılarını artırmak hem de üniversiteleri belirli alanlarda ihtisaslaşmaya teşvik etmek amacıyla 10 üniversitenin Araştırma Üniversitesi olarak belirlendiğini ifade etti.

 

Bu toplantının dayanağı olan YLSY programının yüz yıllık bir çınar olan 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun uyarınca yürütülmekte olduğunu vurgulayan Bakan Yardımcımız Sayın Orhan ERDEM; ülkemize Nurettin TOPÇU, Ahmet Taner KIŞLALI, Adnan KAHVECİ, Sabahattin ALİ, Sabahattin EYÜPOĞLU, Cahit ARF gibi değerleri armağan eden burs programı kapsamında 1929 yılında itibaren toplam 18.727 öğrencinin burs imkânlarından istifade ettiğini ve bu öğrencilerin yaklaşık %50’sinin son on iki yıllık süreçte programa dâhil olduğunu ve bunun Bakanlığımız adına gurur verici olduğunu vurguladı.

 

Konuşmasının son bölümünde salonda bulunan bursiyerlere seslenen Bakan Yardımcımız Sayın Orhan ERDEM; “Hukuk sistemimizin insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün korunması hususlarını temin eden istikrarlı ve kurumsal bir yapıya kavuşması yolunda önemli vazifeler üstlenecek olan siz öğrencilerimizden milletimizin beklentisi yüksektir. Bir büyükelçiyle öğrenci arasında ifa ettiğiniz bir göreviniz vardır. Yurt dışında her anınızı 80 milyonun vergileriyle yurt dışına gönderildiğinizin bilinciyle değerlendireceğinizden ve ülkemize bu bilinçle dönerek hizmet edeceğinizden, bu vebalin karşılığını vereceğinizden hiç şüphemiz yoktur.” İfadelerini kullandı.

 

Açılış konuşmalarının son bölümünde kürsüye davet edilen YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Sayın Prof. Dr. Hasan Nuri YAŞAR; bu tip toplantıların düzenlenmesini görmekten mutluluk duyduğunu, bu tip organizasyonların devletimizin ilerlediğinin bir göstergesi olduğunu ifade ederek sözlerine başladı.

 

Salonda bulunan bursiyerlerle yurt dışında edindiği değerli tecrübeleri paylaşan Sayın Prof. Dr. Hasan Nuri YAŞAR; herhangi bir burs programına dahil olmaksızın yurt dışına gittiğini ve 6 yıl Fransa’da kaldığını, yurt dışında lisansüstü öğrenimine başladığı dönemde ülkemizde özellikle milletlerarası hukuk alanında önemli boşluklar bulunduğunu, kendisinin de ülkeye faydalı olmak adına bu alana yönelerek bu alanda çalıştığını ve ülkeye döndüğünü ifade etti.  

 

Üniversiteler adına yurt dışında lisansüstü öğrenim gören akademisyen adaylarının özellikle master alanlarının hassasiyetle incelenmesi gerektiğini vurgulayan Sayın Prof. Dr. Hasan Nuri YAŞAR, ders anlatma yetilerinin bu seviyede geliştiğini ve ders anlatmanın özel bir çaba gerektiğini belirtti.

 

Yurt dışında lisansüstü öğrenim gören resmî bursiyerlerin orada yaşarken içinde bulundukları toplumla bir ilişki geliştirerek bir anlamda o topluma bir aşı yaptığını vurgulayan Sayın Prof. Dr. Hasan Nuri YAŞAR; salonda bulunan genç ve parlak dimağların gittikleri toplumlarda derin izler bırakarak ülkemize geri döneceklerinden hiçbir kuşkusu olmadığının altını çizdi.

 

Bir alanda derinleşirken hukukun ya da başka bilim dallarının diğer alanlarından bütünüyle uzaklaşmanın bir akademisyenden beklenen bir şey olmadığının altını çizen Sayın Prof. Dr. Hasan Nuri YAŞAR; bursiyerlerin entelektüel merak sahibi olması gerektiğini, ellerinde olan bilginin hiçbir zaman yeterli olmadığını düşünmeleri gerektiğini vurguladı.

 

Özellikle 28 Şubat dönemine giden yolda Türkiye’nin zihinsel süreçlerinde ciddi sorunların baş gösterdiğini belirten Sayın Prof. Dr. Hasan Nuri YAŞAR; geniş bir vizyon sahibi ve ahlaklı olmak lazım geldiğini, bir devlet ve toplum fikri ile entelektüel bir yük edinmek gerektiğini belirtti.

 

Sayın Prof. Dr. Hasan Nuri YAŞAR’ın konuşmalarından sonra açılış programı son buldu.

 

Akademik ve idarî camiamızın önde gelen isimlerini ağırlayacak olan Hukuk Alanında Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Yurt Dışına Gönderilen Bursiyerleri Bilgilendirme Toplantısı, 27 Nisan Cuma gününe kadar İstanbul’da devam edecek.

 

24-04-201824-04-201824-04-201824-04-201824-04-201824-04-201824-04-201824-04-201824-04-201824-04-2018

Genel Müdürlük Atatürk Bulvarı No 98 6. Kat C Blok 06624 Bakanlıklar / ANKARA Genel Müdürlük Makamı 312 413 16 93, 413 16 94 Bursiyer Şubesi 0312 413 15 97 Emniyet Mh. Milas Sk. No21 Teknikokullar, Yenimahalle/ANKARA - Personel İletişim Bilgisi İçin Tıklayınız

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.