Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü

2015 YLSY – Yurt İçi Dil Kursu Tercihleri

2015 YLSY – Yurt İçi Dil Kursu Tercihleri

           Ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla 1416 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımızca verilen burs ile lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilmeye hak kazanan öğrencilerden, yurt içinde düzenlenecek olan Almanca, Arapça ve İngilizce kurslarına katılacakların yabancı dil seviyelerinin belirlenmesi amacıyla 19 Aralık 2015 tarihinde Ankara, Antalya, İstanbul ve İzmir illerinde yapılan seviye belirleme sınavı sonuçlarına göre öğrencilerin yurt içi dil kursu tercihleri alınacaktır. (Sınav sonuçları yurt içi dil kursu tercihi işlemleriyle eş zamanlı olarak REBUS’tan görüntülenebilecektir.)  

           Yurt içi dil kursu tercihleri 26 Aralık 2015 (Cumartesi - Saat 22.00) - 28 Aralık 2015 (Pazartesi - Saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında REBUS’tan alınacaktır. Kontenjanlara yerleştirme işlemleri, kurs merkezlerine tanımlanan kontenjanlar dâhilinde öğrencilerin tercihleri doğrultusunda yapılacaktır. Yurt içi dil başvurusu yapıp mazeretsiz olarak seviye belirme sınavı girmeyen, seviye belirleme sınavına girip yurt içi dil kursu tercihi yapmayan ya da yurt içi dil kursu tercihi yapıp yerleştiği kurs merkezinde dil öğrenimine başlamayan öğrenciler yurt içi dil kursu haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır. Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra dil kursu değişikliği yapılmayacaktır.

           Seviye belirleme sınavına girmeyen öğrenciler yerleştirme işlemlerine katılamayacaktır. Bu öğrencilerden mazeretleri Bakanlıkça uygun bulunanlar, kendilerine yapılacak bilgilendirme doğrultusunda seviye belirleme sınavına girdikten sonra, tercih etmiş oldukları illerde kendi seviye gruplarında boş kalan kontenjanlara Bakanlıkça yerleştirilecektir.

           Kurs merkezlerinin kontenjanları, seviye belirleme sınavı sonucunda ortaya çıkan seviye grupları dağılımına göre belirlendiğinden bazı gruplara ayrılan kontenjan sayısı daha fazla iken, bazı gruplara daha sınırlı sayıda kontenjan ayrılmıştır: 

 

 

Kurs Merkezleri

 

 

Seviye Grupları ve Kontenjan Dağılımı

 

A1

A2

B1

B2

Akdeniz Üniversitesi (İngilizce)

10

10

       11

10

Akdeniz Üniversitesi (Almanca)

  21

10

10

 

Ankara Üniversitesi (İngilizce)

 

25

16

 

Dokuz Eylül Üniversitesi (İngilizce)

  12

11

21

10

Gazi Üniversitesi (İngilizce)

 

12

30

 

Hacettepe Üniversitesi (İngilizce)

 

 

30

10

İstanbul Üniversitesi (İngilizce)

 

13

26

11

İstanbul Teknik Üniversitesi (İngilizce)

  13

14

36

 

Marmara Üniversitesi (İngilizce)*

100

100

100

100

Marmara Üniversitesi (Arapça)

  10

10

10

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İngilizce)

  24

 

32

11

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (İngilizce)

 

24

15

 

Yıldız Teknik Üniversitesi (İngilizce)

  13

14

32

 

* Marmara Üniversitesi´nde kontenjan sınırlaması bulunmamaktadır. İl tercihi İstanbul olan her seviye grubundan bursiyer sınırlama olmaksızın bu kurs merkezini tercih edebilecektir. (Bu kurs merkezi için tabloda tanımlı kontenjanlar sembolik niteliktedir).

          Yurt içi dil kurslarında sınıf açılabilmesi için bir seviye grubunda asgari 10 (on) öğrencinin bulunması gerekmektedir, bu sayıya ulaşılamadığı taktirde bir kurs merkezinde sınıf açılabilmesinin yasal imkânı bulunmamaktadır. Kurs merkezlerinde herhangi bir seviye grubunda sınıf açılacak öğrenci sayısına ulaşılamaması hâlinde, öğrenciler aynı ilde kendi seviye gruplarında sınıf açılan diğer kurs merkezlerinin kontenjanlarına Bakanlıkça yerleştirilecektir. Bu durumdaki öğrencilerden kurs merkezlerinin kontenjan durumu dikkate alınarak Bakanlıkça yapılacak yerleştirme işlemini kabul etmeyenler, yurt içi dil kursu haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.

          Yurt içi dil kursları hafta içi beş gün ve devam zorunluluğu esasına göre düzenlenmektedir. Bakanlıkça belirlenen kurallara uymayanlar, kurs merkezlerinin öğrenci disiplin yönetmeliklerine göre kurstan uzaklaştırma veya çıkarma cezası alanlar ile devam zorunluluğu şartını sağlamayan öğrencilerin bursluluk hakları sona erdirilerek kendileri için yapılan harcamaların iadesi istenebilecektir.

          Esas öğrenim (yüksek lisans ya da doktora)  için yurt dışındaki üniversitelerden kabul alan ya da yeterli yabancı dil puanını alan öğrenciler kurslardan istedikleri zaman ayrılabilirler; ancak içinde bulundukları 4 (dört) aylık döneme ilişkin kendileri için yapılmış olan tüm harcamalar borçlarına sayılır. Bu nedenle başlanmış olan 4 (dört) aylık dönemin tamamlanması öğrencilerin yararına olacaktır. Yurt içi dil kurslarından ayrılan öğrencilerin dil öğrenimi için yurt dışına çıkış işlemleri, kurslara devam eden öğrenciler için açılacak yurt dışı dil başvuru ve tercih döneminde yapılacaktır.

 

Yurt Dışı Dil Kurslarına Katılabilmek İçin Gerekli Olan Puanlar

Sınav Adı

 Seviye/Puan

Arapça YDS / ÜDS / KPDS

50*

TOEFL – IBT

79

TOEFL – PBT

548

TOEFL – CBT

211

CAE

B

CPE

C

FCE

C

PEARSON PTE Akademik

71

IELTS

6.0

TELC Deutsch GmbH ve Diğer Almanca Sınavlar

B2

 * Sadece Arapça dil öğrenimi gören ve yurt dışındaki öğrenimlerini Arapça olarak sürdürecek öğrenciler için geçerli kabul edilecektir.

  

Tercih İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar:

 

     1.      İşlem takvimi:

 

İşlem

Tarihler

 

Yurt içi dil kursu tercihi

 

 

26 Aralık 2015 (Cumartesi - Saat 22.00)

28 Aralık 2015 saat (Pazartesi – Saat 23.59’a kadar)

 

 

     2.      Seviye belirleme sınavına giren tüm öğrencilerin tercih işlemlerine katılması zorunludur.

 

     3.      Tercih işlemleri REBUS --> Öğrenci Modülü --> Bilgi Girişi --> Yurt   İçi Dil Kursu Tercihi ekranından yapılacaktır.

 

     4.      Dil kursu seçildikten sonra KAYDET butonu ile tercih kaydedilecektir (Ekranda tercih edilen dil kursuna ilişkin uyarı görülecektir).

 

     5.      Öğrenciler sadece tercih ettikleri ve seviye belirleme sınavına girdikleri ildeki kurs merkezlerinde kendi seviye grupları için açılan kontenjanları 

              tercih edebileceklerdir.

     6.     Yerleştirme işlemleri seviye gruplarına göre kurs merkezlerine tanımlanan kontenjanlar dâhilinde öğrencilerin tercihi ve tercih zamanı önceliğine göre yapılacaktır.

     7.     Dil kursu için belirlenen kontenjan sayısı kadar öğrenci tercih yaptığında dil kursunun ilgili seviye grubu diğer öğrencilerin tercihine kapanacaktır; ancak –tercih süresi  

             içerisinde- tercihini değiştiren öğrenci olması durumunda seviye grubu tekrar diğer öğrencilerin tercihine açılacaktır.

     8.      Tercih işlemi için tanınan süre içerisinde -tercih edilmek istenen dil kursunda boş kontenjan bulunması şartıyla- sistemde dil kursu değişikliği yapılabilecektir.

     9.      Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra dil kursu değişikliği yapılmayacaktır.

 

 İlgililere duyurulur.

Genel Müdürlük Atatürk Bulvarı No 98 6. Kat C Blok 06624 Bakanlıklar / ANKARA Genel Müdürlük Makamı 312 413 16 93, 413 16 94 Bursiyer Şubesi 0312 413 15 97 Emniyet Mh. Milas Sk. No21 Teknikokullar, Yenimahalle/ANKARA - Personel İletişim Bilgisi İçin Tıklayınız

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.