Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN 2015 YLSY KAPSAMINDA 511 FARKLI ALANDA 67 ÜLKEYE 1500 BURSLU ÖĞRENCİ GÖNDERİLECEKTİR

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN 2015 YLSY KAPSAMINDA 511 FARKLI ALANDA 67 ÜLKEYE 1500 BURSLU ÖĞRENCİ GÖNDERİLECEKTİR

 

           Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1416 sayılı Kanun kapsamında yapılan YLSY (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme) sınavıyla üniversiteler ile farklı kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla  2015 yılında resmî burslu statüde yüksek lisans ve doktora öğrenimi görmek üzere yurt dışına toplam 1.500 öğrenci gönderilecektir. Bu öğrenciler yurt dışında yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmetlerini gerçekleştirmek üzere üniversitelerde öğretim üyesi olarak, Bakanlığımızda Millî Eğitim Uzmanı olarak ve diğer kamu kurumlarında kılavuzda ilan edilen kadrolara atanacaklardır. 

           1416 sayılı Kanun kapsamında 1929 yılından itibaren üniversitelerimizin ve kamu kurumlarımızın uzman eleman ihtiyacını görmek üzere Bakanlığımız tarafından yurt dışına burslu öğrenci gönderilmektedir. Başlangıcından bugüne kadar bu burslardan yaklaşık 14.000 öğrenci yararlanmıştır. Şu anda 23 farklı ülkede 2.695 öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı burslusu olarak yüksek lisans ve doktora öğrenimini sürdürmektedir.

           2015 YLSY kapsamında 67 farklı ülkeye öğrenci gönderilecektir. Daha önceki yıllarda öğrenci gönderilen ABD, Avustralya, Batı Avrupa Ülkeleri, Orta Doğu Ülkeleri, Kanada, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelere ek olarak 2015 YLSY kapsamında Arjantin,  Azerbaycan, Bosna Hersek, Brezilya, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Çin, Danimarka, Endonezya,  Fas, Filipinler, Güney Afrika Cumhuriyeti, Hindistan, İran, İspanya, İsrail, İsveç, İzlanda, Kolombiya, Macaristan, Malezya, Meksika, Norveç, Polonya, Portekiz, Singapur, Tunus, Yeni Zelanda ve Yunanistan’ın da aralarında bulunduğu 67 farklı ülkeye öğrenci gönderilmesi planlanmaktadır.

           Daha önceki yıllarda sadece sınırlı sayıda bölüm mezunlarının başvurduğu burslara bu yıl çok farklı lisans alanlarından başvuru alınacaktır. 2015 YLSY çalışmalarında; ÖSYM’nin Lisans Programları Tablosundaki 985 lisans alanı taranmış ve ilan edilen burs kontenjanlarına 416 farklı lisans alanından mezun olan öğrencilerin başvurabilmesi sağlanmıştır. Mezun öğrencilerin yayımlanacak kılavuzu dikkatle inceleyerek hangi alanlardaki kontenjanlara başvurabileceklerini dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

           2015 YLSY kapsamında 511 lisansüstü öğrenim alanında burs tahsis edilecektir. Mimarlık, Psikoloji, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hukuk, Kriminoloji, Özel Yetenekliler Eğitimi, Yabancı Dil Olarak İngilizce Eğitimi (TEFL / TESOL), Bilgisayar Mühendisliği,Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Hemşirelik, Malzeme Mühendisliği, İnsansız Sistemler, Nanobiyoteknolojik Güdümlü İlaçlar, Yazılım Mühendisliği, Telekomünikasyon, Görme Engelliler Eğitimi, Havacılık ve Uzay, İnsan Beyni ve Nörobilim, Beslenme ve Diyetetik, Robotlar ve Akıllı sistemler, Savunma Sanayi Teknolojileri, Nükleer Teknoloji, Eğitim Teknolojileri, Dil ve Edebiyat Eğitimi, Ülke/Bölge Çalışmaları, Ulaştırma Mühendisliği, Proje Döngüsü Yönetim Sistemi, İnşaat Mühendisliği, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Okul Öncesi Eğitimi, Makine Mühendisliği, Doku Mühendisliği, Anatomi, Akıllı Ulaşım Sistemleri, Biyomedikal, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Sinema Televizyon, Nükleer Enerji Mühendisliği, Genetik,  Müzik Eğitimi, Gıda Mikrobiyolojisi, Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Petrol Ekonomisi, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Enerji Tesisleri, Hidrojen ve Yakıt pilleri, Sinir Bilimleri, Su Güvenliği, Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilimi, Haberleşme, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Rus Dili ve Edebiyatı, Eski Yunan Edebiyatı, Topoloji, Optik Mühendisliği, Akustik, Gıda Mühendisliği burs tahsis edilecek başlıca alanlardır.

           2013 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı’nda Millî Eğitim Uzmanı olarak çalışmak üzere de yurt dışına öğrenci gönderilmeye başlanmıştır. 2015 yılında da Bakanlığımızın yetişmiş insan kaynağı ihtiyacı doğrultusunda, doktora eğitimi sonrasında Milli Eğitim Bakanlığında uzman olarak çalışmak üzere, 100 öğrenciye burs sağlanacaktır. Bu kapsamda Bilgi Güvenliği, Bulut Bilişim Teknolojileri, Dil ve Edebiyat Eğitimi, Eğitim Teknolojileri, Görme Engelliler Eğitimi, İlköğretim Matematik Eğitimi, İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Mesleki ve Teknik Eğitim, Özel Eğitim (Kaynaştırma Eğitimi), Özel Yetenekliler Eğitimi, Proje Döngüsü Yönetim Sistemi, Siber Güvenlik, Sistem Yönetimi, Tarih Eğitimi, Yabancı Dil Olarak İngilizce Eğitimi (TEFL / TESOL), Yazılım Mühendisliği, Zihin Engelliler Eğitimi gibi alanlarda doktora öğrenimi görmek amacıyla yurt dışına öğrenci gönderilecektir. Bakanlığımız ve eğitim fakültelerinde görev yapmak üzere gönderilecekler de dahil olmak üzere bu yıl eğitim fakültesi mezunlarının başvurabileceği 308 kontenjan bulunmaktadır.            

           Ülke/Bölge Çalışmaları:

           Bakanlığımızca ülkemizin uluslararası vizyonu ışığında stratejik öneme sahip ülke/bölge çalışma alanları belirlenerek öğrencilerin bu alanlarda da öğrenim görmeleri amaçlanmaktadır. Bu kapsamda bu yıl Afrika Çalışmaları, Asya Pasifik Çalışmaları, Avrasya Çalışmaları, Balkan Çalışmaları, Çin Çalışmaları, Doğu Avrupa/Slav Çalışmaları, Hindistan Çalışmaları, İran Çalışmaları, İskandinav Çalışmaları, Japonya Çalışmaları, Latin Amerika Çalışmaları, Orta Doğu Çalışmaları, Rusya Çalışmaları ve Uzak Doğu Çalışmaları alanlarında toplam 80 burs verilecektir. Bu alandaki burslara Siyaset Bilimi, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Tarih, Coğrafya, Antropoloji gibi alanlardan mezun öğrencilerimiz başvurabileceklerdir. Ülke ve bölge Çalışmaları alanındaki bursiyerlerin doğrudan ilgili ülkeye gönderilerek, o ülkede eğitim almaları ve o ülke üzerine uzmanlaşması amaçlanmaktadır.

          Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere tercih yapacak adaylar, tercihlerini     21 Temmuz -28 Temmuz 2015 tarihleri arasında ÖSYM’nin  https://ais.osym.gov.tr   internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile yapacaklardır. 

          2015 YLSY Kılavuzu ÖSYM’nin http://osym.gov.tr  internet adresi ile  Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü’nün http://yyegm.meb.gov.tr/ internet adresinde yayınlanacaktır.  Sınava başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranmaktadır:

a)     Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b)     Başvuru tarihi bitimine kadar ilgili lisans alanlarından mezun olmak,

c)      2012 Sonbahar, 2013 İlkbahar-Sonbahar, 2014 İlkbahar-Sonbahar ve 2015 İlkbahar dönemlerinde yapılan ALES’te, tercih edilebilecek programın kabul ettiği puan türünden en az 70 almış olmak,

d)     Lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması “4 üzerinden 2.50”, “100 üzerinden 65,00" veya daha yukarı olmak (5’lik notlar için “5 üzerinden 3,13”, 10’luk notlar için “10 üzerinden 6,50”);

e)     1985 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

Öğrenci seçme ve yerleştirme sistemi iki aşamalı olarak uygulanacaktır:

1)    İlk aşamada uygun şartları taşıyan adayların lisans mezuniyet alanlarına göre başvuruları ve öğrenim görülecek alan tercihleri ÖSYM tarafından alınarak, ilan edilen kontenjan sayısının üç katı aday ALES puan üstünlüğüne göre sözlü sınava çağrılmaya hak kazanacaktır.

        • Bakanlığımızca yapılacak sözlü sınavdan sonra;

2)   İkinci aşamada ALES puanının %40’ı, sözlü sınav puanının %40’ı ile mezuniyet notunun %20’si dikkate alınarak hesaplanan yerleştirme puanı 70 ve üzeri olan adaylar, ÖSYM sistemi üzerinden yurt dışında adına öğrenim görecekleri kurum tercihlerini yapacaklardır.

       Burslara başvuru için ilk aşamada dil şartı istenmemekte ancak bursa hak kazanıldıktan sonra yeterli yabancı dil puanına sahip olmayan öğrencilerin yurt dışındaki üniversitelerden kabul almalarını sağlayacak yabancı dil puanlarını alabilmeleri amacıyla Bakanlığımız tarafından yurt içinde anlaşmalı devlet üniversitelerinde ve yurt dışında eğitim müşavirliklerimizce belirlenen kurumlarda yabancı dil kursları düzenlenmekte ve bu kursların tüm masrafları Bakanlığımızca karşılanmaktadır. Öğrenciler yurt içindeki kurslarda belli bir puan aldıktan sonra yurt dışındaki kurslara gönderileceklerdir. İlgili mevzuatta tanımlanan süreleri içerisinde yeterli dil puanını sağlayıp yurt dışında yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimine başlayamayan öğrenciler bursluluk haklarını yitireceklerdir.

      Yurt dışında lisansüstü öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, adına yurt dışına gönderildikleri kurumlarda yurtdışında bulundukları sürenin iki katı süre kadar mecburi hizmet ifa edeceklerdir. Eğitimini tamamlamayıp başarısız olanlar ile eğitimini bitirdiği halde Türkiye´ye dönüp görev talep etmeyenler ise imzaladıkları taahhüt senedi gereği kendilerine yapılan tüm masrafları geri ödemek zorundadırlar. Öğrencilerimize bursluluk süresince bulundukları ülkeye göre değişen miktarlarda geçimlerine yetecek kadar aylık burs ve öğrenim ücretinin yanında ulaşım, sağlık ve kırtasiye giderleri için de ödeme yapılmaktadır.

     Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen adayların ÖSYM’nin http://osym.gov.tr  ile Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü’nün http://yyegm.meb.gov.tr internet adreslerinde yayınlanan 2015 YLSY Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri tavsiye edilir.

      

      Kamuoyuna duyurulur.

Genel Müdürlük Atatürk Bulvarı No 98 6. Kat C Blok 06624 Bakanlıklar / ANKARA Genel Müdürlük Makamı 312 413 16 93, 413 16 94 Bursiyer Şubesi 0312 413 15 97 Emniyet Mh. Milas Sk. No21 Teknikokullar, Yenimahalle/ANKARA - Personel İletişim Bilgisi İçin Tıklayınız

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.