Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü

2022 YLSY 1. Dönem Yurt İçi Dil Kursu Başlama Tarihleri Duyurusu

2022 YLSY 1. Dönem Yurt İçi Dil Kursu Başlama Tarihleri Duyurusu

1416 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımızca verilen burs ile lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilmeye hak kazanan 2022 YLSY öğrencilerine yönelik Yurt İçi Dil Kurs Başvuru ve Tercih işlemleri aşağıdaki takvim doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

 2022 YLSY Yurt İçi Dil Kursları Birinci Dönem

 

Yurt İçi Dil Kursu Seviye Belirleme Sınavı (Çevrim içi)

Sınav Tarihi

Sonuç İlan

18 Mart 2023 (10.00- 22.00)

20 Mart 2023

 

Yurt İçi Dil Kursu Başvurusu ve Kabul Yükleme

Başlangıç

Bitiş

22 Mart 2023 (Saat 09.00)

27 Mart 2023 (23.59)

 

Yurt İçi Dil Kursu 1. Dönem

Başlangıç

Bitiş

01 Nisan 2023

31 Temmuz 2023

  

YLSY YURT İÇİ DİL KURSU SEVİYE BELİRLEME SINAVI

1416 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımızca verilen burs ile lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilmeye hak kazanan 2022 YLSY öğrencilerine yönelik Yurt İçi Dil Kursu Seviye Belirleme Sınavına ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

·    Seviye Belirleme Sınavı, Hacettepe Üniversitesi tarafından yapılacak ve değerlendirilecektir.

Sınav, 18 Mart 2023 tarihinde 10.00-22.00 saatleri arasında tamamen ÇEVRİM İÇİ olarak gerçekleştirilecektir. (Sınav ile ilgili ayrıntılar Ek-3'te yer almaktadır.)

 

BAŞVURU VE TERCİH İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Yurt İçi Dil Kursu Başvuru İşlemleri:

-Yurt içi dil kursu başvuruları REBUS- Öğrenci Modülü- Bilgi Girişi- Yurt İçi Dil Başvurusu ekranından yapılacaktır.

-Yurt içi dil kurslarına katılmak isteyen öğrenciler, "İSTİYORUM" seçeneğini işaretledikten sonra KAYDET butonu ile kaydedeceklerdir. Dil kursuna katılmayacak öğrencilerin herhangi bir tercih yapmasına gerek yoktur.

Yurt İçi Dil Kursları Kabul Belgeleri Yükleme İşlemleri:

Önemli Not: Öğrencilerin tek bir dil kursu merkezinden kabul almaları esastır. Birden fazla kurs merkezinden kabul belgesi talep edilmemelidir. Birden fazla kurs merkezine kayıt yaptırılmamalıdır.

-REBUS- Öğrenci Modülü- Bilgi Girişi - Yurt İçi Dil Kabul Belgeleri ekranından öğrenim görülecek kurumlardan alınan kabul belgesi ve varsa bedelli askerlik belgesinin de birleştirilerek pdf formatında ilgili kısma yüklenmesi,

-Yurt içinde dil öğrenimi görülecek kurumun seçilmesi,

-Öğrenime başlama ve bitirme tarihlerinin girilmesi (Dönemin ilk ayının ilk günü - dönemin son ayının son günü 01 Nisan 2023 ? 31 Temmuz 2023),

-Aylık ders saati bilgisinin girilmesi,

-Yurt içi dil öğrenimi süresince Yurt İçi Bursu "İSTİYORUM" veya "İSTEMİYORUM" seçiminin yapılması (Yurt içi bursu almak isteyen öğrencilerin Vakıfbank'ta kendi adlarına hesap açtırmaları gerekmektedir. (Şube sınırlaması bulunmamaktadır)

Önemli Not: Yurt içi bursu "İSTİYORUM / İSTEMİYORUM" seçeneği daha sonra değiştirilemeyecek bir karardır. Öğrencilerin kesin kararlarını vererek seçim yapmaları gerekmektedir. Bu hususta gelecek olan talepler dikkate alınmayacaktır.

-Hesap bilgileri REBUS- Öğrenci Modülü- Bilgi Girişi- Banka Bilgileri sekmesinden yüklenecektir (Banka bilgilerinizi kontrol ederek kayıt işleminizi tamamlayınız)

-Aylık kurs ücreti bilgisinin girilmesi ve daha sonra KAYDET butonuna tıklanarak tercihin kaydedilmesi gerekmektedir.

YURT İÇİ DİL KURSLARINDA ÖĞRENİM GÖRECEKLERİN VE KURS MERKEZLERİNİN DİKKATİNE:

 Öğrenim Süreleri

-   Yurt içi dil öğrenimi 12 ay 3 dönem halinde gerçekleşecektir.

-  İlan edilen dönemler haricinde belgelendirilmiş bir mücbir sebep (askerlik, kurul raporuyla belgelendirilmiş bir sağlık durumu) olmaksızın 12 aylık süresini kullanmamış olan öğrencilere ek bir süre verilmeyecektir.

 Kayıt ve Kurstan Ayrılma

-    Yurt içinde dil öğrenimi 4'er aylık dönemlerde yürütülecektir. Öğrenim görülecek 4 aylık döneme ait kabul belgesi REBUS'a yüklendikten sonra öğrenciler öğrenime başlamış sayılacak ve dil öğrenimi görülecek ilgili dönem sonuna kadar kurs değişikliği veya kurstan ayrılmak mümkün olmayacaktır.

-   Öğrenciler yalnızca birinci veya ikinci dönemde dil kursu kaydı yaptırabileceklerdir. Birinci dönem kayıt yaptırdıktan sonra ikinci dönem öğrenime devam edilmezse ve kayıt silinirse, üçüncü dönem yeniden kayıt yaptırılamayacak ve dil öğrenimi hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

-   Bakanlığın onayıyla 4 aylık dönemlerin sonunda olmak üzere kurs değiştirme hakkı bulunmaktadır.

-   Kursa 4 aylık olarak kayıt olmak zorunludur.

-   Kurstan ayrılmalarda aşağıdaki şartlar aranacaktır:

  • Ayrılış yapılan ayı takip eden ay veya aylar için kurs merkezine öğrenciler tarafından kurs ödemesi yapılması zorunludur. Bu ödeme yapılmaksızın ayrılışa izin verilmeyecektir.
  • Kurs ödemesi yapıldığına dair dekont veya belge ile kurs merkezinden ayrılış yazısı alınması gerekmektedir.
  • Ödeme dekontu ve ayrılış yazısı öğrenci tarafından Bakanlığa iletilmelidir.

Devamsızlık ve Disiplin

-   Öğrenciler, öğrenim gördükleri kurs merkezlerinin disiplin ve devam hükümlerine tabiidir. Kurallara uymadıkları tespit edilen öğrencilerle ilgili karar Bakanlıkça verilecektir.

-   Öğrenciler "1416 Sayılı Kanun Kapsamında Yabancı Dil Öğrenimine İlişkin Usul Ve Esaslar"da belirtilen kurallara uymakla yükümlüdür.

Ödemeler

-    Öğrencilere dönem sonlarında kurs merkezlerince düzenlenecek olan faturalar üzerine öğrenciler tarafından "Bakanlık veya TPAO tarafından yurt içi dil kursları kapsamında tarafıma yapılacak olan 4 aylık yurt içi dil kursu ödemelerinin XXXX Üniversitesi (döner sermaye vb) hesabına yapılmasını arz ederim." ifadesi elle yazılarak imzalanması gerekmektedir. Faturaları dolduramayacak öğrencilerden dilekçe alınarak (taranıp mail atılabilir) faturaya ek tutulabilir.

Bu şekilde hazırlanan faturalar eğer öğrenci TPAO adına ve hesabına gönderildiğini belirtmişse bu kuruma, diğer tüm öğrenciler için Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. 

TPAO adına öğrenim görecek öğrenciler için faturalar kurum adına düzenlenecek olup geri kalan öğrencilerin masrafları Bakanlığımızca karşılanacaktır. Faturalar ile ilgili TPAO sorumlusu Abdurrahman KAYA (abdurrahmank@tpao.gov.tr) ileiletişime geçilebilir.

Kurs Merkezi Açılması ve Diğer İşlemler

  • Yurt içi dil kursları, Usul ve Esaslarda (Ek-1) anılan şartları taşıdığını gösterir bilgileri, hafta içi gündüz/akşam veya hafta sonu öğrenim görüleceğine dair bilgileri ve hangi kurlarda kurs açılacağına dair bilgileri içeren resmî yazı ve e-postayı yeni 4 aylık her bir dönem öncesinde Bakanlıkça ilan edilen kayıt tarihleri içerisinde Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü'ne göndermekle yükümlüdür. Bu yazıların bir örneği ayrıca ylsydil@meb.gov.tr adresine de gönderilecektir. 

Yazının ekinde;

  • Program kapsamında görevlendirilecek ana dil (native speaker/birinci dili edinimi olan) öğrenim verilecek dil olan ilgili öğretim elemanının veya muhtemel kişilerin güncel görevlendirme durumunu gösterir belgeleri ile özgeçmişlerinin,
  • Seviye sınıfları için yapılan aylık planın (gün, saat, yer, süre)

yer alması gerekmektedir.

-          Kayıt yaptıran öğrenciler için (Ek-2) yer alan Kabul Belgesi örneği esas alınarak belge düzenlenecektir. Yurt içi bursu ödeme mevzuatından dolayı bu belgede yer alacak başlama tarihi dört aylık olarak ve başlangıç ayının ilk günü ile bitiş ayının son günü olarak düzenlenmelidir.

-          Kabul belgesinde taahhüt edilen asgari aylık ders saati şartı; örgün öğretim yöntemiyle olmak kaydıyla hafta içi veya hafta sonunda gerçekleştirilebilir. Ayrıca taahhüt edilen ders saati sağlanmak kaydıyla ilgili dönem içinde olmak üzere tatil, fiilen öğrenime başlama ve öğrenimi sonlandırma tarihlerinin planlaması kurs yönetiminin takdirindedir.

-         Bedelli askerlik durumu olan öğrencilere, askerde olacakları ay veya aylar için kabul belgesi düzenlenemez. Bu durumlarda askerlik süresinin büyük çoğunluğunun geçeceği ay boş geçilerek takip eden dönüş ayında, dönüş tarihi başlangıç tarihi olmak üzere belge düzenlenebilir. Askerlik süreci dönem arasındaki aylara denk gelecek öğrencilere 4 aylık kabul belgesi verilir ancak belgeye askerlik tarihleri not düşülür. Bu durumdaki öğrenciler de duyuruda belirtildiği gibi askerlik belgelerini ve kabullerini TEK PDF olarak sisteme yükleyecekler, askerliğin büyük çoğunluğunun veya tamamının geçeceği ilgili aylar için burs ve kurs ödemesi yapılmayacaktır.

Öğrenim Görülebilecek Kurumlar

2022 YLSY dönemi öğrencilerimiz aşağıdaki şartları taşıyan üniversitelerin yabancı dil öğrenimi veren ilgili bölümlerine başvurabilecektir. 1416 sayılı Kanun Kapsamında Yabancı Dil Öğrenimi Görülmesine İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca öğrenim görülecek yurt içi dil kurslarında aranacak şartlar aşağıda sıralanmıştır:

a) Yurt içi dil kursu öğrenimi görülecek yükseköğretim kurumu bünyesinde faaliyet gösteren ve ders içeriklerinin tamamı dil kursu görülecek ilgili yabancı dilde olan en az bir lisans veya lisansüstü programının bulunması,

b)  Sınıf mevcudunun en fazla 20 olması,

c) Kurs programlarının; öğrencileri yurt dışındaki lisansüstü öğrenim sürecine hazırlayıcı nitelikte olup yüksek lisans ve doktora seviyesinde okul kabulü almalarını sağlayacak hedef sınavlara yönelik düzenlenerek aylık en az 60 ders saati olması,

ç) Yurt içi dil kursu programı dâhilinde; öğrenim görülecek olan ilgili dilde (İngilizce veya Almanca) eğitim verecek ve ana dili (native speaker/birinci dil edinimi olan) bu dil olan en az bir öğretim elemanının bulunması,

d) Bünyesinde dil öğrenimi görülecek olan yükseköğretim kurumunun en az 5 yıldır aktif olarak faaliyette olması,

e) 2022 YLSY kılavuzunda belirtilen dillerde (İngilizce veya Almanca), örgün eğitim yöntemiyle yürütülmesi ve resmî burslu öğrencilere özel açılacak sınıflarda olması,

NOT: Yukarıdaki şartları sağlayan kurs merkezleri REBUS üzerinde kabul belgesi yükleme ekranında yer alan listede bulunmaktadır.

YABANCI DİL ÖĞRENİMİ GÖRÜLECEK DİLLERİN BELİRLENMESİ

1416 sayılı Kanuna dayalı olarak Bakanlığımızca verilen burs ile lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek öğrencilerin yabancı dil öğrenimine ilişkin esaslar "2022 - YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu'nda belirlenmiştir.

REBUS Bilgi Girişi ekranında dil tercihini öğrenim göreceği ülkenin resmi dili olarak seçen öğrenciler (Almanya için Almanca vb.) bu tercihlerini değiştirmek için 21 Mart 2023 tarihine kadar taleplerini içeren imzalı dilekçelerini ylsydil@meb.gov.tr e-posta adresine pdf formatında iletmelidirler. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

***Dil tercihini İngilizce olarak değiştiren öğrencilerin yurt dışında lisansüstü öğrenimlerini İngilizce olarak tamamlamaları, Almanca dil öğrenimi gören öğrencilerin de lisansüstü öğrenimlerine Almanca olarak devam etmeleri esastır.

 

Ek-1 Yurt İçinde Dil Öğrenimi Görülmesine İlişkin Usul ve Esaslar (tıklayınız)

Ek-2 Yurt İçi Dil Kabul Belgesi Örneği (tıklayınız)

Ek-3 YLSY Yurt İçi Dil Kursu Seviye Belirleme Sınavı Yönergesi (tıklayınız)

Genel Müdürlük Atatürk Bulvarı No 98 6. Kat C Blok 06624 Bakanlıklar / ANKARA Genel Müdürlük Makamı 312 413 16 93, 413 16 94 Bursiyer Şubesi 0312 413 15 97 Emniyet Mh. Milas Sk. No21 Teknikokullar, Yenimahalle/ANKARA - Personel İletişim Bilgisi İçin Tıklayınız

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.