Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü

2023 YLSY 1. DÖNEM YURT İÇİ DİL KURSU BAŞLAMA TARİHLERİ VE DİL TERCİHİ DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU

2023 YLSY 1. DÖNEM YURT İÇİ DİL KURSU BAŞLAMA TARİHLERİ VE DİL TERCİHİ DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU

YABANCI DİL ÖĞRENİMİ GÖRÜLECEK DİLLERİN BELİRLENMESİ

1416 sayılı Kanuna dayalı olarak Bakanlığımızca verilen burs ile lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek öğrencilerin yabancı dil öğrenimine ilişkin esaslar 2023 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu'nda belirlenmiştir.

REBUS Bilgi Girişi ekranında dil tercihini öğrenim göreceği ülkenin resmî dili olarak seçen öğrenciler (Almanya için Almanca vb.), bu tercihlerini değiştirmek için 06 Haziran 2024 tarihine kadar taleplerini içeren imzalı dilekçelerini ylsydil@meb.gov.tr e-posta adresine pdf formatında iletmelidirler. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. (Dilekçe içeriğinde öğrenim görülecek alanda İngilizce eğitim verildiğine dair destekleyici belgelerin yer alması gerekmektedir.)

NOT: Kılavuzda "Almanca eğitim zorunludur" ifadesi yer alan kontenjanlara yerleşen öğrenciler dil değişikliği talebinde bulunamazlar.

 

2023 YLSY 1. DÖNEM YURT İÇİ DİL KURSU BAŞLAMA TARİHLERİ

1416 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımızca verilen burs ile lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilmeye hak kazanan 2023 YLSY öğrencilerine yönelik Yurt İçi Dil Kurs Başvuru ve Tercih işlemleri aşağıdaki takvim doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

 

 2023 YLSY Yurt İçi Dil Kursları Birinci Dönem

 

Yurt İçi Dil Kursu Seviye Belirleme Sınavı (Çevrim içi)

Sınav Tarihi

Sonuç İlan Tarihi

09 Haziran 2024 Pazar (09.00- 22.00)

11 Haziran 2024

 

Dil Kursları Tanıtım Programı (Çevrim İçi)*

12 Haziran 2024 Çarşamba

 

Yurt İçi Dil Kursu Başvurusu ve Kabul Yükleme

Başlangıç

Bitiş

14 Haziran 2024 (Saat 09.00)

27 Haziran 2024 (Saat 23.59)

 

Yurt İçi Dil Kursu 1. Dönem

Başlangıç

Bitiş

01 Temmuz 2024

31 Ekim 2024

          *Tanıtım Programı takvimi e-posta ile tüm öğrencilere iletilecektir.

 

2023 YLSY YURT İÇİ DİL KURSU SEVİYE BELİRLEME SINAVI

1416 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımızca verilen burs ile lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilmeye hak kazanan 2023 YLSY öğrencilerine yönelik Yurt İçi Dil Kursu Seviye Belirleme Sınavına ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

·    Seviye Belirleme Sınavı, TED Üniversitesi tarafından yapılacak ve sonuçlar ilgili üniversite tarafından açıklanacaktır.

Sınav, 9 Haziran 2024 tarihinde 09.00-22.00 saatleri arasında tamamen ÇEVRİM İÇİ olarak gerçekleştirilecektir. (Sınav ile ilgili ayrıntılar Ek-3'te yer almaktadır.)

 

BAŞVURU VE TERCİH İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Başvuru ve Tercih İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

1. Yurt İçi Dil Kursu Başvuru İşlemleri:

1.1. Yurt içi dil kursu başvuruları REBUS --> Öğrenci Modülü --> Bilgi Girişi --> Yurt İçi Dil Başvurusu ekranından yapılacaktır.

1.2. Yurt içi dil kurslarına katılmak isteyen öğrenciler,  "İSTİYORUM"  tercihlerini yaptıktan sonra KAYDET butonu ile kaydedeceklerdir. Dil kursuna katılmayacak öğrencilerin herhangi bir tercih yapmasına gerek yoktur.

Yurt İçi Dil Kursları Kabul Belgeleri Yükleme İşlemleri:

-REBUS --> Öğrenci Modülü --> Bilgi Girişi  -->Yurt İçi Dil Kabul Belgeleri ekranından öğrenim görülecek kurumlardan alınan kabul belgesi ve varsa bedelli askerlik belgesinin de birleştirilerek PDF formatında ilgili kısma yüklenmesi,

-MERNİS Bilgilerinin Güncellenmesi (Kabul belgesi işlemlerine başlamadan önce MERNİS Bilgilerini Güncelleme butonunu bir kez tıklayınız.)

-Öğretim şeklinin seçilmesi (Örgün\Çevrim içi öğrenim)

Önemli Not: Öğrenci yerleşim yerinde örgün öğretim yoluyla dil kursu açılamaması halinde çevrim içi öğretim yoluyla yurt içi dil öğrenimi tercihinde bulunabilir. Dil kursu başvurularında ikamet adresi bilgileri kontrol edilecektir. İkamet adresi bilgileri ile öğretim şekli (Örgün\Çevrim içi öğrenim) seçiminin uygun görülmemesi halinde başvurular Bakanlık tarafından reddedilecektir.

-Yurt içinde dil öğrenimi görülecek kurumun seçilmesi,

-Öğrenime başlama ve bitirme tarihlerinin girilmesi, (Dönemin ilk ayının ilk günü dönemin son ayının son günü 01.07.2024-31.10.2024)

- Yurt içi dil öğrenimi süresince Yurt İçi Bursu "İSTİYORUM" veya "İSTEMİYORUM" seçiminin yapılması (Yapılan seçim dönem içerisinde değiştirilemez) (Yurt içi bursu almak isteyen öğrencilerin Vakıfbank'ta kendi adlarına hesap açtırmaları gerekmektedir. Şube sınırlaması bulunmamaktadır.

-Aylık ders saati bilgisinin girilmesi,

-Aylık kurs ücreti bilgisinin girilmesi (2.500 TL (ikibinbeşyüzTL)) ve daha sonra KAYDET butonuna tıklanarak tercihin kaydedilmesi gerekmektedir. 

-Hesap bilgileri REBUS- Öğrenci Modülü- Bilgi Girişi- Banka Bilgileri sekmesinden yüklenecektir (Banka bilgilerinizi kontrol ederek kayıt işleminizi tamamlayınız)

Önemli Not: Öğrencilerin tek bir dil kursu merkezinden kabul almaları esastır. Birden fazla kurs merkezinden kabul belgesi talep edilmemelidir. Birden fazla kurs merkezine kayıt yaptırılmamalıdır.

 

YURT İÇİ DİL KURSLARINDA ÖĞRENİM GÖRECEKLERİN VE KURS MERKEZLERİNİN DİKKATİNE:

 Öğrenim Süreleri

-   Yurt içi dil öğrenimi 12 ay 3 dönem halinde gerçekleşecektir.

-  İlan edilen dönemler haricinde belgelendirilmiş bir mücbir sebep (askerlik, kurul raporuyla belgelendirilmiş bir sağlık durumu) olmadan 12 aylık süresini kullanmamış olan öğrencilere ek bir süre verilmeyecektir.

 Kayıt ve Kurstan Ayrılma

-    Yurt içinde dil öğrenimi 4'er aylık dönemlerde yürütülecektir. Öğrenim görülecek 4 aylık döneme ait kabul belgesi REBUS'a yüklendikten sonra öğrenciler öğrenime başlamış sayılacak ve dil öğrenimi görülecek ilgili dönem sonuna kadar kurs değişikliği veya kurstan ayrılmak mümkün olmayacaktır.

-   Öğrenciler yalnızca birinci veya ikinci dönemde dil kursu kaydı yaptırabileceklerdir. Birinci dönem kayıt yaptırdıktan sonra ikinci dönem öğrenime devam edilmezse ve kayıt silinirse, üçüncü dönem yeniden kayıt yaptırılmayacak ve dil öğrenimi hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

-   Bakanlığın onayıyla 4 aylık dönemlerin sonunda olmak üzere kurs değiştirme hakkı bulunmaktadır.

-   Kursa 4 aylık olarak kayıt olmak zorunludur.

-   Kurstan ayrılmalarda aşağıdaki şartlar aranacaktır:

  • Ayrılış yapılan ayı takip eden ay veya aylar için kurs merkezine öğrenciler tarafından kurs ödemesi yapılması zorunludur. Bu ödeme yapılmaksızın ayrılışa izin verilmeyecektir.
  • Kurs ödemesi yapıldığına dair dekont veya belge ile kurs merkezinden ayrılış yazısı alınması gerekmektedir.
  • Ödeme dekontu ve ayrılış yazısı öğrenci tarafından Bakanlığa iletilmelidir.

Devamsızlık ve Disiplin

-   Öğrenciler, öğrenim gördükleri kurs merkezlerinin disiplin ve devam hükümlerine tabiidir. Kurallara uymadıkları tespit edilen öğrencilerle ilgili karar Bakanlıkça verilecektir.

-   Öğrenciler "1416 Sayılı Kanun Kapsamında Yabancı Dil Öğrenimine İlişkin Usul Ve Esaslar"da belirtilen kurallara uymakla yükümlüdür.

Ödemeler

-   Dönem sonlarında kurs merkezlerince düzenlenecek olan faturalar üzerine öğrenciler tarafından "Bakanlık\BOTAŞ\TPAO tarafından yurt içi dil kursları kapsamında tarafıma yapılacak olan 4 aylık yurt içi dil kursu ödemelerinin XXXX Üniversitesi (döner sermaye vb) hesabına yapılmasını arz ederim." ifadesi elle yazılarak imzalanması gerekmektedir. Faturaları dolduramayacak öğrencilerden dilekçe alınarak (taranıp mail atılabilir) faturaya ek tutulabilir.

Bu şekilde hazırlanan faturalar eğer öğrenci BOTAŞ \TPAO adına ve hesabına gönderildiğini belirtmişse bu kurumlara, diğer tüm öğrenciler için Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. 

BOTAŞ \ TPAO adına öğrenim görecek öğrenciler için faturalar kurum adına düzenlenecek olup geri kalan öğrencilerin masrafları Bakanlığımızca karşılanacaktır. Faturalar ile ilgili BOTAŞ sorumlusu Enes SANCAKLI (enes.sancakli@botas.gov.tr), TPAO sorumlusu Gökçe GÖKDEMİR (gkut@tpao.gov.tr) veya Faruk BİÇER (fbicer@tpao.gov.tr) ile iletişime geçilebilir.

 

Kurs Merkezleri Tarafından Yapılacak Diğer İşlemler

-   Kayıt yaptıran öğrenciler için (Ek-2) yer alan Kabul Belgesi örneği esas alınarak belge düzenlenecektir. Yurt içi bursu ödeme mevzuatından dolayı bu belgede yer alacak başlama tarihi dört aylık olarak ve başlangıç ayının ilk günü ile bitiş ayının son günü olarak düzenlenmelidir.

-   Kabul belgesinde taahhüt edilen asgari aylık ders saati şartı; örgün\ çevrim içi öğretim yöntemiyle hafta içi veya hafta sonunda gerçekleştirilebilir. Ayrıca taahhüt edilen ders saati sağlanmak kaydıyla ilgili dönem içinde olmak üzere tatil, fiilen öğrenime başlama ve öğrenimi sonlandırma tarihlerinin planlaması kurs yönetiminin takdirindedir.

-   Bedelli askerlik durumu olan öğrencilere, askerde olacakları ay veya aylar için kabul belgesi düzenlenmez. Bu durumlarda askerlik süresinin büyük çoğunluğunun geçeceği ay boş geçilerek takip eden dönüş ayında, dönüş tarihi başlangıç tarihi olmak üzere belge düzenlenebilir. Askerlik süreci dönem arasındaki aylara denk gelecek öğrencilere 4 aylık kabul belgesi verilir ancak belgeye askerlik tarihleri not düşülür. Bu durumdaki öğrenciler de duyuruda belirtildiği gibi askerlik belgelerini ve kabullerini TEK PDF olarak sisteme yükleyeceklerdir. Askerliğin büyük çoğunluğunun veya tamamının geçeceği ilgili aylar için burs ve kurs ödemesi yapılmayacaktır. (Öğrenciler askerde geçirdikleri ay için burs iadesi yapmakla yükümlüdürler.)

Ek-1 1416 sayılı Kanun Kapsamında Yabancı Dil Öğrenimine İlişkin Usul ve Esaslar (tıklayınız)

Ek-2 Yurt İçi Dil Kursu Kabul Belgesi Örneği (tıklayınız)

Ek-3 YLSY Yurt İçi Dil Kursu Seviye Belirleme Sınavı Yönergesi (tıklayınız)

Ek-4 YLSY Burs Programı Kapsamında Yurt İçi Dil Kursu Açılacak Üniversitelerin Listesi (tıklayınız)

Genel Müdürlük Atatürk Bulvarı No 98 6. Kat C Blok 06624 Bakanlıklar / ANKARA Genel Müdürlük Makamı 312 413 16 93, 413 16 94 Bursiyer Şubesi 0312 413 15 97 Emniyet Mh. Milas Sk. No21 Teknikokullar, Yenimahalle/ANKARA - Personel İletişim Bilgisi İçin Tıklayınız

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.